header

Hög bostadsproduktion på Veidekke

Veidekke sålde 434 bostäder under andra kvartalet 2017, vilket är i nivå med första kvartalets försäljning. Under det andra kvartalet är 3 449 bostäder under produktion med en försäljningsgrad på 87 procent, vilket motsvarar ett reellt värde om 1,9 miljarder kronor för perioden.

Veidekkes aktivitet inom bostadsutveckling är fortsatt hög både i Norge och Sverige. Totalt har Veidekke sålt 434 bostäder till ett värde av 1,9 miljarder kronor under kvartalet, varav Veidekkes andel var 1,5 miljarder. Antal bostäder i produktion var vid kvartalsslutet 3 449 (Veidekkes andel 2 775). Motsvarande siffror för första kvartalet 2017 var 2 973 (2 205). Total försäljningsgrad för projekt under uppförande är 87 %.

– Bostadsförsäljningen håller sig på hög nivå 2017. Med en hög försäljningsgrad för bostäder i produktion och en stor andel av försäljningen under andra kvartalet för projekt där byggstarten sker under andra halvåret har bostadsverksamheten en fortsatt god handlingsfrihet, säger Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke Bostad.

Bostadsförsäljningssiffrorna för Veidekke per andra kvartalet 2017:

BostadsförsäljningenAndra kvartalet brutto (1) 2017 (2016)Andra kvartalet netto (2) 2017 (2016)12 månaders rullande bostadsförsäljning (1)
Norge151 (265)88 (162)630
Sverige283 (320)259 (320)914
Totalt434 (585)347 (482)1244
  1. Antal försäljningar inklusive samägda projekt
  2. Veidekkes andel av försäljningen

För mer information kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad AB, +46-70 598 56 51. per-martin.eriksson@veidekke.se
Jonas Lindgren, Kommunikationschef, Veidekke Bostad, +46-70-22 29 223. jonas.lindgren@veidekke.se