header

Innovativ och effektiv logistiklösning gav kontrakt på 317 mkr

Arcona och Veidekke Bygg Stockholm har fått i uppdrag att uppföra ”Technology for Health – Medicinaren 5” med undervisningslokaler, hörsal, labb etc. åt TKV Fastighets AB. Lokalerna som byggs i närheten av Huddinge sjukhus kommer till största delen brukas av KTH, men även Röda Korset behöver undervisningslokaler för sin sjuksköterskeskola.

Technology for Health – Medicinaren 5

Arcona och Veidekke Bygg Stockholm har fått i uppdrag att uppföra Technology for Health – Medicinaren 5” med undervisningslokaler, hörsal, labb etc. åt TKV Fastighets AB. Lokalerna som byggs i närheten av Huddinge sjukhus kommer till största delen brukas av KTH, men även Röda Korset behöver undervisningslokaler för sin sjuksköterskeskola.

Både Arcona och Veidekke har en lång erfarenhet av att bygga lokaler anpassade för undervisning och kan med gemensam specialistkompetens bidra till en framgångsrik kunskapsmiljö. En innovativ logistiklösning har krävts i projektet för att avsevärt minimera störningar för den pågående sjukhusverksamheten och trafiklasterna i området samt möjliggör att underliggande garage kan nyttjas under produktionstiden. Detta innebär en reducerad mängd transporter.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar.

”Vi har valt konsortiet med Arcona och Veidekke som samarbetspartner eftersom de presenterade den bästa planen för hur detta komplexa projekt ska kunna byggas parallellt med den pågående sjukhusdriften. De kunde dessutom erbjuda en bra och samspelt organisation med goda förutsättningar att ta med sig erfarenheter från tidigare genomförda projekt”, säger Håkan Karlsson, projektansvarig på TKV.

Uppdraget, som är en totalentreprenad, omfattar 20 000m2 BTA startar juni 2014 och beräknas vara färdigställt sommaren 2016.

TKV Fastighets AB är ett bolag som ägs till lika delar av SveaNor Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB. SveaNor Fastigheter AB har utvecklat och genomför projektet. Hemsö Fastighets AB är långsiktigt fastighetsägare när fastigheten är klar.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Pawel Missuna, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, 0733-55 95 12

Arne Svensson, affärschef Arcona, 08-601 21 16

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke, 0761 26 40 44

Titel Filtyp
mgukzhv0qgqjwdgki9xn png