Invigning Väg 73

I går lördagen 26 september 2009 invigdes den efterlängtade nya fyrfiliga och trafiksäkrare Väg 73 mellan Älgviken och Fors. Veidekke Entreprenad AB har byggt delen mellan Överfors och Lässmyran.

Invigning Väg 73 bild 1

I går lördagen 26 september 2009 invigdes den efterlängtade nya fyrfiliga och trafiksäkrare Väg 73 mellan Älgviken och Fors. Veidekke Entreprenad AB har byggt delen mellan Överfors och Lässmyran.

- Det är fantastiskt roligt att få vara delaktig i invigningen av ett projekt som är så efterlängtat av så många och som medför en säkrare trafikmiljö för alla bilresenärer mellan Nynäshamn och Stockholm. Dessutom har arbetet med vår del av vägen gått fantastiskt bra, säger Per Brinck, regionchef för Anläggning Öst inom Veidekke Entreprenad AB.

Arbetet med den nya vägen inleddes sommaren 2007 och nu, redan två år senare, står den klar, en ny fyrfilig, trafiksäkrare Väg 73. Veidekkes del av vägen, Överfors - Lässmyran, utgörs av en sträcka av 6,3 km, 9 broar och 2 trafikplatser.

Vid byggandet av vägen har man tagit stor miljöhänsyn till den vackra och vilda om-givande naturen som lockar både vilda djur och människor. Veidekke har bl a byggt en passage över Muskån i Överfors där en ny åfåra anlagts för att underlätta havsöringens lek. Vidare har vi anlagt en älgpassage som underlättar djurens vandringar samt två tunnlar avsedda för skogsflanörer. Ingreppen i den omgivande naturen har begränsats till ett minimum. Vägen är naturligtvis försedd med mitträcken och viltstängsel. Dessutom är sidoområdena trafiksäkra med flacka slänter och grunda diken eller räcken. Vägdagvatten renas med dammar för sedimentation och oljeavskiljning.

På invigningsdagen bjöd Vägverket till stort kalas för speciellt inbjudna gäster samt boende kring Nynäshamn och Stockholm. Bland de inbjudna kan nämnas Åsa Torstensson, infrastrukturminister, Lena Erixon, generaldirektör Vägverket, Per Unckel, landshövding i Stockholms län och Ilija Batljan, kommunstyrelsens ordf i Nynäshamn. Från Veidekke deltog bl a Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB och Per Brinck, regionchef Anläggning Öst.

Det bjöds även på uppträdande av popgruppen EMD, Cirkus Cirkör och Veidekke bjöd de besökande på en hisnande luftfärd i det blå. Från en mobilkran kunde man se större delen av den nya vägens sträckning.

Välkommen till en ny och säkrare väg mellan Nynäshamn och Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46706000 581

Göran Domås, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +4670354 13 09

Titel Filtyp
crwmfjzfqiaqqilcifna jpg
kglgxumqarandzli3bnctq jpg
pviyf6mnl1ueyn3eymf2a jpg
rjyuiycbtkp5jxzbh4trg jpg
xdfnh0mgknsewn3zgxhvyw jpg
PDF pdf