header

Involvering gav Veidekke jobb med nya Stigbergsgaraget på Södermalm

Nu är det klart. Det blir ett nytt garage inne i Stigberget på Södermalm. Veidekkes affärsmodell med bland annat starkt fokus på involvering var en av orsakerna till att Stockholm Parkering valde Veidekke som partner för att ta fram bygglovshandlingar och projektera 294 nya parkeringsplatser.

Projektledare Jenny Johansson och entreprenadingenjör Björn Randén

Nu är det klart. Det blir ett nytt garage inne i Stigberget på Södermalm. Veidekkes affärsmodell med bland annat starkt fokus på involvering var en av orsakerna till att Stockholm Parkering valde Veidekke som partner för att ta fram bygglovshandlingar och projektera 294 nya parkeringsplatser.

– Detta är en full samverkansentreprenad. Fokus på Medarbetarinvolvering (MI) och arbetssättet med VDC* och ICE*, där alla parter har arbetsmöten under en heldag en gång per vecka, har bidragit till att vi valde Veidekke både till att ta fram bygglovshandlingar och att projektera det nya garaget, säger Markus Burman, projektledare på Stockholm Parkering.

Tack vare detta arbetssätt har bygglovshandlingarna för detta komplicerade projekt med 12 olika teknikområden, kunnat tas fram på endast 10 veckor. Istället för planerade 200 parkeringsplatser blir det 294 och detta till en målsatt kostnad som Veidekke och beställaren, Stockholm Parkering, tagit fram tillsammans.

– Jag tror det är unikt för en beställare av bergarbeten att arbeta med denna typ av partneringavtal, där vi låter entreprenören styra över samtliga installationer och som tar in entreprenören redan i bygglovsskedet. Det är inte lägsta pris som har varit ledstjärnan vid upphandlingen. Vid förfrågningsunderlaget var det fyra parametrar som styrde: Ekonomi, affärsmodell, organisation och uppvisande av referensprojekt, säger Markus Burman.

Beslutsfattare sitter tillsammans en dag per vecka

– Vi är väldigt nöjda med vårt sätt att arbeta så tydligt och målmedvetet med att involvera samtliga medarbetare i projekten. Eftersom det är människor som ska arbeta tillsammans, är det våra olikheter och styrkor som gör oss starka i teamet. För att få förståelse för varandra och varandras arbetsuppgifter och för att kunna ta hand om all kompetens som vi tillsammans besitter, har vi valt att arbeta med workshops. Det är ett utmärkt sätt att lära känna varandra på, innan det ”hårda” arbetet börjar, säger Jenny Johansson, projektledare på Veidekke, Region Tunnel & Bergrum.

– För att få ihop all projektering av ett så här pass stort och svårt jobb på endast tio veckor krävs det mycket av de inblandade med 12 olika teknikområden att ta hänsyn till. I de workshops vi anordnade, fick alla komma till tals, vilket utmynnade i en partneringdeklaration som anger vilka mål vi har i projektet och hur vi ska arbeta tillsammans. Samtidigt antogs också spelregler om hur vi ska vara mot varandra, där prestigelöshet är ett av nyckelorden. Dessa workshops leds av Veidekkes egen medarbetare, Katrine Larsson André, som är beteendevetare och organisationsutvecklare. Hennes uppgift är att arbeta med MI, gruppdynamik och att få ihop teamen, berättar Jenny Johansson och hennes kollega Björn Randén, entreprenadingenjör.

– Vid våra gemensamma projekteringsmöten, en dag per vecka, fattas besluten direkt under mötet med alla konsulter. Varje torsdag har vi träffat alla konsulter i vårt ICE-rum, där alla har var sin dator och där vi gemensamt kan titta på handlingarna på en storbildskärm på väggen. Fråga‒svarstiden förkortas enormt och beslut kan för det mesta tas vid sittande bord. Därför är det så viktigt att de närvarande från beställare och konsulter är nyckelpersoner som kan och får fatta beslut, säger Jenny Johansson och Björn Randén.

– Detta ställer givetvis krav på noggranna förberedelser. Till på onsdag morgon ska alla konsulter ha skickat in sina modeller till en ftp-server. Jag analyserar och sammanställer dem inför vårt möte på torsdagen, berättar Björn Randén.

– Till varje möte gör jag en agenda. Högst upp på listan står HMS – Hälsa, arbetsMiljö, Säkerhet. Att få med dessa frågor tidigt i projektet är jätteviktigt både ur arbetsmiljösynpunkt under byggfasen, men också för beställaren när anläggningen är i driftskedet, påpekar Jenny Johansson.

Arbetet med VDC och ICE i projektet, gör att Veidekke hoppas på en fortsättning.

– Projektets mål är att de på bygget ska kunna gå ut med sin virtuella modell i sina iPads, säger Björn Randén.

________________________________________________________________________________

*VDC (Virtual Design & Construction), ICE (Integrated Concurrent Engineering, övers. ungefär
Integrerat samtida ingenjörsarbete).

FAKTA OM STIGBERGSGARAGET

Genom att Slussen byggs om kommer Slussengaraget att bli mindre. Dessutom ska cityspårvägen ledas fram, vilket innebär färre gatuparkeringsplatser. Ersta sjukhus ska expandera och behöver fler parkeringsplatser.

Antal platser:
294 i tre plan

Infart:
Renstiernas gata

Gångentré:
Tjärhovsgatan/Renstiernas gata

Bergsvolym (osprängt
berg):
35 000 kubikmeter

Mål: Produktionspris
per p-plats:
Under 400 000 kronor, vilket torde vara möjligt med
Veidekkes arbetsmetod och ett aktivt MI-arbete i produktionen.


Vid frågor eller för mer information, kontakta gärna

Jenny Johansson, projektledare Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB, 076 840 07 70

Björn Randén, entreprenadingenjör Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB, 076 840 59 62

Åsa Edman, kommunikationschef, Veidekke Entreprenad AB, 07 126 40 44

Titel Filtyp
lx9ct0emwevd193tbokg png
ojutfzlwd0atzarzdapm jpg
x0wjdvnbqq3kaqh9qi7b jpg