header

Johnny Kellner i Almedalen - Kan lågenergihus bli nästa problemhus?

Veidekkes teknik- och miljöchef, Johnny Kellner, kommer att delta som sakkunnig expert vid Gar Bo Försäkringars seminarium i Almedalen den 2 juli. Seminariet kommer att behandla frågan – Är byggfel som uppstår vid utveckling något vi får leva med, eller går det att komma tillrätta med?

Johnny Kellner i Almedalen - Kan lågenergihus bli nästa problemhus?

Veidekkes teknik- och miljöchef, Johnny Kellner kommer att delta som sakkunnig expert vid Gar Bo Försäkringars seminarium i Almedalen den 2 juli. Seminariet kommer att behandla frågan – Är byggfel som uppstår vid utveckling något vi får leva med, eller går det att komma tillrätta med?

Ungefär vart femtonde år drabbats byggbranschen av systematiska byggfel. Kan lågenergihus bli nästa problemhusområde för byggbranschen?

Typgodkända enstegstätade väggar blev en problemkonstruktion efter mer än 20 års användning. Vad beror detta på? Är det klimatförändringarna? Har vi tappat kunskap? Slarvar vi mera? Vad är skillnaden mellan en beprövad lösning och utvecklingsfel? frågar Johnny Kellner.

Johnny Kellner har en lång och gedigen erfarenhet av hållbar utveckling inom byggbranschen. Han är initiativtagare till Veidekkes lågenergihus TellHus och Svanenmärkning av flerbostadshus. Han ägnar en stor del av årsdagarna till energi, miljö, klimat- och teknikfrågor. En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. Två böcker om miljö har också publicerats. I en väsentlig del av arbetet är han fortfarande operativ i konkreta byggnadsprojekt.

Gar-Bo koncernen säljer försäkringar och tjänster som riktar sig till den som bygger hus. Utöver försäkringar erbjuder Gar Bo kontrollansvarig- och besiktningstjänster som är av nytta under byggtiden.

Seminariet äger rum den 2 juli 2013, 10:00 - 11:00, vid Lilla Torggränd 3, Gutekällarens övre terrass.

Varmt välkomna!

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef i Veidekke Sverige, 070-260 02 65

Eller läs mer här: Blir lågenergihus vårt nästa utvecklingsfel? 

Titel Filtyp
d7vcdo7mls4nr2abbmfz jpg