JV Veidekke Implenia bygger trafikplats Hjulsta Södra

Veidekke har i joint venture med Implenia fått i uppdrag av Trafikverket att bygga entreprenaden FSE501 Trafikplats Hjulsta Södra, som är en del av Förbifart Stockholm. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på cirka 736 MSEK.

JV Veidekke Implenia bygger trafikplats Hjulsta Södra

Veidekke har i joint venture med Implenia fått i uppdrag av Trafikverket att bygga entreprenaden FSE501 Trafikplats Hjulsta Södra, som är en del av Förbifart Stockholm. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på cirka 736 MSEK.

Uppdraget omfattar att bygga en 650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar till E18:s befintliga trafikplats i Hjulsta. Vidare ingår ytterligare 70 meter bro, cirka 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar. Arbetsområdet korsas av E18 samt befintligt dubbelspår för Mälarbanan som byggs ut till 4-spår under entreprenadtiden.

- Vi är mycket glada och stolta över att Trafikverket valt oss som samarbetspartner. Veidekke och Implenia kommer att ha en fullt integrerad organisation i tätt samarbete med Trafikverket, UE och leverantörer. Både Veidekke och Implenia har lång erfarenhet och kompetens av att genomföra komplexa infrastrukturprojekt och det ska bli riktigt spännande att arbeta tillsammans, säger Marcus Nilsson, regionchef Veidekke

Byggstart planeras i mars 2017 och arbetet beräknas pågå i 5 år. Projektet är ett JV (Joint Venture) mellan Implenia och Veidekke fördelat 50/50.

Vi ser fram emot att starta detta komplexa infrastrukturprojekt tillsammans med Veidekke i ett joint venture. Efter Johannelund tunnel och Lunda tunnel är detta vår tredje större order vi nyligen säkrat i Sverige. Jag ser positiva synergier med projekt så nära kopplade till varandra både när det gäller resurser och i fråga om logistik, säger Fredrik Björckebaum, VD, Implenia Sverige AB

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska förenkla vardagen genom att binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifart Stockholm dimensioneras för att trafikeras med 140 000 fordon per dygn år 2035.

För mer information, vänligen kontakta

Marcus Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning, tel. +46 768400556

Gernot Reismann, regionchef Implenia Sverige AB, tel. +46 1689308

Per Brinck, affärsområdeschef Veidekke Anläggning, tel. +46 706000581

Fredrik Björckebaum, vd Implenia Sverige AB, tel. +46 1689313

Titel Filtyp
czpvbbldiqwgazer27cq jpg
fofeyaoqtaiwnrelgear jpg
gaj3adof5fkehms66dng jpg