Klart för 231 nya studentbostäder i Solna

Snart startar Stockholms Studentbostäder (SSSB) bygget av cirka 230 nya studentbostäder. Det står klart sedan entreprenören Veidekke fått uppdraget att bygga det nya huset som uppförs i Huvudsta, Solna.

Veidekke bygg

Det handlar om en utbyggnad av studentbostadsområdet Strix och är en del i Stockholm Studentbostäders satsning på att bygga 2000 nya studentbostäder. Produktionen av de nya studentbostäderna planeras starta i början av nästa år och allt beräknas vara klart för inflyttning under 2017. Projektet är en totalentreprenad.

- Stockholm behöver fler studentbostäder och det känns därför fantastiskt att dra igång bygget av 230 nya studentbostäder i ett mycket bra geografiskt läge. Den ekonomiska kalkylen har in i det sista varit en stötesten trots att vi bygger på egen mark, men tillsammans med Veidekke har vi hittat en lösning som nu gör att vi kan genomföra projektet. Vår konstruktiva dialog dessutom inneburit att vi har kunnat utöka öka antalet studentbostäder i projektet, säger Ingrid Gyllfors vd för Stockholms Studentbostäder.

- Vi i Veidekke är mycket stolta över att ha fått förtroendet att få vara med och bidra till ett studentbostadslyft tillsammans med Stockholms Studentbostäder. Redan i planeringsstadiet har vi arbetat involverande, under ledning av projektutvecklare Ingemar Jakobsson, vilket frigör kunskap och engagemang för att hitta de bästa lösningarna. Vi har även i nästa led involverat ett antal samarbetspartner för att få fram en så konkurrenskraftig produkt som möjligt, vilket vi lyckats med. I Veidekke vet vi att receptet på lyckade projekt stavas Involvering, säger David Grimheden avdelningschef på Veidekke.

De nya studentbostäderna som byggs vid Armégatan i stadsdelen Huvudsta i Solna består till övervägande delen av så kallade studentettor, det vill säga lägenheter med ett rum och pentry. Sedan tidigare har Stockholms Studentbostäder ett stort antal studentbostäder i Huvudsta, fördelade på två områden. Med det nya tillskottet kommer antalet att uppgå till över 1000 studentbostäder i denna stadsdel.

Det råder en kraftig brist på studentbostäder i Stockholm, som har drygt 80 000 studenter men bara 13 000 studentbostäder. Enligt en enkät som branschföreningen Studentbostadsföretagen genomfört våren 2015 uppger studentbostadsaktörerna i Stockholm att den akuta bristen på studentbostäder uppgår till 8 000-10 000 bostäder.

För mer information, vänligen kontakta:

David Grimheden, avdelningschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 733 55 99 47

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 705 80 04 15

Ingrid Gyllfors, vd, SSSB, tel. +46 739 42 10 50.

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Titel Filtyp
mgeomsen7wgr56etdoet jpg