header

Klartecken för 160 nya lägenheter i Västra Rissne, Sundbyberg

Efter två års utvecklingsarbete har nu en ny detaljplan för Veidekke Eiendoms projekt i Västra Rissne vunnit laga kraft. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 160-170 lägenheter längs med Kavallerivägen i Sundbyberg. Säljstart för de nya bostäderna sker under försommaren 2020 och byggstart är planerad innan utgången av 2020.

Klartecken för 160 nya lägenheter i Västra Rissne, Sundbyberg

Efter två års utvecklingsarbete har nu en ny detaljplan för Veidekke Eiendoms projekt i Västra Rissne vunnit laga kraft. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 160-170 lägenheter längs med Kavallerivägen i Sundbyberg. Säljstart för de nya bostäderna sker under försommaren 2020 och byggstart är planerad innan utgången av 2020.

- Det känns bra att detaljplanen har vunnit laga kraft och det gör det möjligt för oss att ta nästa steg i projektet. Vi ser fram emot att kunna påbörja försäljningen under försommaren och vi är övertygade om att det kommer att finnas ett stort intresse för projektet, säger Ann-Sophie Forsberg, affärsenhetschef Veidekke Eiendom

Projektet består av ett punkthus samt tre lameller med garageplatser under mark. De nya bostäderna byggs i ett mycket attraktivt läge med direkt närhet till tunnelbana och i framtiden även tvärbana. I området finns förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor och utöver ett stort utbud av butiker i Rissne centrum finns det även flertalet idrottsanläggningar i området, vilket sammantaget bidrar till platsens attraktivitet.

- Rissne är ett av Sundbybergs stora stadsutvecklingsområden och vi kommer att genomföra detta projekt i nära samråd med kommunen. De nya lägenheterna som vi utvecklar blir ett viktigt tillskott för att möta den stora efterfrågan på bostäder i området, säger Ann-Sophie Forsberg


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Sophie Forsberg, affärsenhetschef Veidekke Eiendom, 070-797 54 01
Jonas Engelblom, kommunikationschef Veidekke Eiendom, 070-222 92 23

Titel Filtyp
jasofs3xa8ejaczfhzbv jpg
jasofs3xa8ejaczfhzbv jpg
n8etywxy5acdfabrfman png
n8etywxy5acdfabrfman png
sspp5zbkxo9qacmq4ar1 jpg