header

”Körkort” i HMS* krävs för att få komma ut på byggarbetsplatsen.

Från och med 1 januari 2014 blir det obligatoriskt att använda skyddsglasögon och –handskar på Veidekkes arbetsplatser. Detta inkluderar efter hand som nya projekt startas även underentreprenörer. Samtidigt kommer ingen att kunna komma ut på Veidekkes byggarbetsplatser utan att ha tagit Veidekkes ”körkort” för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

”Körkort” i HMS* krävs för att få komma ut på byggarbetsplatsen.

Från och med 1 januari 2014 blir det obligatoriskt att använda skyddsglasögon och –handskar på Veidekkes arbetsplatser. Detta inkluderar efter hand som nya projekt startas även underentreprenörer. Samtidigt kommer ingen att kunna komma ut på Veidekkes byggarbetsplatser utan att ha tagit Veidekkes ”körkort” för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

– År 2015 ska olyckorna på våra arbetsplatser vara 80 procent färre än idag. Frågorna kring HMS har alltid varit prioriterade inom Veidekke. Dock ser vi att de ”mindre allvarliga” skadorna (som inte förorsakar frånvaro från arbetet) inte minskar i den takt vi önskar. Det gäller inte minst ögon- och handskador.

I grunden handlar det om att ändra attityd hos alla oss på våra arbetsplatser så att vi själva skyddar oss optimalt, men att få människor att ändra attityd tar tid. Och under tiden sker fortsatt olyckor som många gånger är helt onödiga. Därför inför vi nu obligatoriskt användande av handskar och skyddsglasögon på våra arbetsplatser, säger Per-Ingemar Persson, ansvarig för Veidekke i Sverige och Danmark.

Han refererar till en undersökning som gjorts i Norge som visar att en arbetsdag kan delas in i tre delar: En tredjedel ägnas till olika typer av förberedelsearbete. En tredjedel består av i princip improduktivt arbete – som till exempel att man flyttar på saker, och en tredjedel består av aktivt arbete.

– Man skulle kunna tro att olyckor endast sker under den tredjedel av dagen då aktivt arbete utförs, men undersökningen visar att olyckorna sker alldeles oavsett vilken tid på dagen det är. Därför räcker det inte med att bära skyddsutrustning enbart under den del av dagen som man ägnar åt aktivt arbete, konstaterar Per-Ingemar, som också har sneglat på byggjätten Skanska som redan infört obligatoriskt användande av skyddsglasögon och –handskar.

- Deras statistik visar ett kraftigt förbättrat resultat inom ögon- och handskador.

”Körkort” krävs av samtliga som besöker arbetsplasten

Samtidigt med detta kräver vi också att alla som besökervåra byggen väl synligt ska bära ett HMS-körkort. Det gäller samtliga egna medarbetare. Successivt ska detta gälla även underentreprenörer och alla andra som arbetar på, eller besöker, en byggarbetsplats. HMS-körkortet, som kan komma att vara vår ID-06 bricka med en markering om att man innehar rätt utbildning, skall bäras väl synligt. Detta har vi redan genomfört i vårt danska bolag, Hoffman, med 450 anställda. I Danmark har 2 700 personer har utbildats och har nu detta körkort. Våra danska kollegor har haft rusning från många företag som vill gå utbildningen. I Danmark hade vi inte haft en enda olycka med frånvaror på ett helt år fram tills i början på sommaren då tyvärr vi drabbades av en skada med en spikpistol där foten skadades.

Körkortet fungerar i Danmark som ett ”klippkort”. Vid allvarligare förseelse får man en varning som registreras i kortet. Efter tre ”klipp” blir man av med sitt körkort.

Här i Sverige har många medarbetare redan utbildats. Helt genomfört ska det vara innan årets slut.

När vi fått allt att fungera, kan vi förhoppningsvis ägna ännu mer tid och energi åt de allvarliga skadorna, så att vi uppnår slutmålet: Ett skadefritt Veidekke, avslutar Per-Ingemar Persson.

*HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Kathrine Larsson Andrén, HMS-coach Veidekke Entreprenad, 0703 55 89 30

Åsa Edman, Kommunikationschef Veidekke Entreprenad, 0761 26 4044

Titel Filtyp
aabwkrg6bmveu8qug9i9 jpg
yyl0evqchrgqwzf01p8v jpg