Kritik mot de avbrutna bostadssamtalen. Omtag krävs, staten måste dela risken

​Tidigare bostadsminister Stefan Attefall och Veidekkes bostadsexpert Lennart Weiss beklagar att det inte blev en bostadspolitisk blocköverskridande överenskommelse. I en ny rapport uppmanar författarna till ett större omtag som konstaterar att staten måste dela risken med hushållen så att fler får möjlighet att snabbare få en bostad.

Kritik mot de avbrutna bostadssamtalen. Omtag krävs, staten måste dela risken

Okontroversiella, men framför allt otillräckliga förslag från regeringens sida. Vad som saknas är stöd till ekonomiskt svaga att få tillträde till den billigare, ägda bostadsmarknaden.

Tidigare bostadsminister Stefan Attefall och Veidekkes bostadsexpert Lennart Weiss beklagar att det inte blev en bostadspolitisk blocköverskridande överenskommelse. I en ny rapport uppmanar författarna till ett större omtag som konstaterar att staten måste dela risken med hushållen så att fler får möjlighet att snabbare få en bostad.

I en ny rapport presenteras fyra konkreta förslag som kan vända bostadskrisen. Slutsatsen är att staten måste bedriva en mer aktiv bostadspolitik och dela risken med banker och hushåll samt satsa på ägandet av bostäder istället för den ensidiga betoningen av hyresrätter.

I Sverige ägs mer än 70 procent av alla bostäder av hushållen i form av äganderätt eller bostadsrätt, men unga och resurssvaga grupper får allt svårare att få tillträde till bostadsmarknaden. Tvärtemot den etablerade uppfattningen är nyproducerade hyresrätter avsevärt dyrare än ägda bostäder. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter därför stöd till ekonomiskt svaga att få tillträde till den ägda marknaden. Detta kräver en omläggning av samhällets stöd från byggsubventioner till hushållen. En politisk uppgörelse måste klargöra att staten åter tar ett bostadspolitiskt större ansvar och rapporten föreslår en ny social bostadspolitik genom fyra konkreta åtgärder:

Startlån för förstagångsköpare

För att ge hushåll med lågt sparande tillträde till den ägda delen av bostadsmarknaden bör startlån införas. Startlån är en form av statliga topplån och kan liknas vid det existerande studielånet.

BFU – subventionerat Bosparande För Unga

En kombination av startlån och subventionerat bosparande gör att även ekonomiskt svaga hushåll kan ges tillträde till ägarmarknaden.

Landsbygdslån

En fungerande bostadsmarknad måste ta sikte på hela landet. Därför bör ett system etableras för statliga topplån till boende i gles- och landsbygd. Det nya landsbygdslånet ska göra det möjligt att uppföra eller köpa ett hus med äganderätt.

Nytt bostadsbidrag - som ett tillfälligt omställningsstöd

En fungerande bostadsmarknad möter arbetsmarknadens behov av snabbt gripbara bostäder. Därför föreslås att en ny form av omställningsstöd införs.

Ett reformprogram med denna inriktning skulle bidra till att lösa bostadspolitikens mest fundamentala problem; hur framtidens bostäder ska finansieras samt hur ekonomiskt svaga hushåll kan ges tillträde till bostadsmarknaden, säger Stefan Attefall och Lennart Weiss.

För mer information, kontakta:

Lennart Weiss, lennart.weiss@veidekke.se

Stefan Attefall, stefan.attefall@gmail.com

Titel Filtyp
uv3olt4dqom9of2rmcrx jpg