Kronprinsessan Victoria invigde Veidekkebygge

Kronprinsessan Victoria återinvigde rehabiliterings- och kunskapscentret Dalheimers hus i Göteborg på tisdagen den 29 september i närvaro av politiker, byggherrar, entreprenörer och en av frontfigurerna för de rörelsehindrade, David Lega, som firade det nyrenoverade huset med en pingismatch mot Carolina Klüft till jublet av de cirka 300 närvarande gästerna.

Invigning Dalheimers hus

Kronprinsessan Victoria återinvigde rehabiliterings- och kunskapscentret Dalheimers hus i Göteborg på tisdagen den 29 september i närvaro av politiker, byggherrar, entreprenörer och en av frontfigurerna för de rörelsehindrade, David Lega, som firade det nyrenoverade huset med en pingismatch mot Carolina Klüft till jublet av de cirka 300 närvarande gästerna.

Det var i april 2008 som Veidekke Entreprenad, region Väst, fick i uppdrag av Göteborgs stad att bygga om och till Dalheimers Hus som byggdes klart 1974. Då förrättades invigningen av kungen och drottningen. Huset är byggt och anpassat för människor med olika typer av funktionshinder.

Nu har anläggningen fått ett utökat aktivitetscenter, större restaurang samt ett större, mer ändamålsenligt gym som ligger i anslutning till poolområdet. Ett större bibliotek, fler konferensrum samt ett utökat korttidsboende med rehabilitering, har också ingått i projektet. På en av fasadväggarna har solavskärmare som samtidigt fungerar som solfångare installerats.

- Jag är väldigt imponerad av det fina teamarbete vi har haft tillsammans med beställare och byggare. Trots oförutsedda hinder på vägen i form av asbest som fick saneras under flera veckor, har Veidekke lyckats hålla den ursprungliga tidplanen, säger chefen för Dalheimers hus, Kenneth Ericson.

- Vi är ett bra gäng som har arbetat utan avbrott, inklusive sommarsemestrarna både i år och förra året, säger Veidekkes platschef Fredrik Idbäck.

Cirka 80 miljoner kronor blev slutnotan för om- och tillbyggnaden av Dalheimers hus. Kronprinsessan Victoria och gästerna besökte anläggningen och kronprinsessan tog sig god tid att tala med flera av nyttjarna. Vid besöket i Aktivitetscentrets ena smedja, överlämnades ett silversmycke i form av en dansös, som egenhändigt hade tillverkats av en av de medverkande. Motivet valdes för att symbolisera den projektverksamhet som pågår för personer med den obotliga Huntingtons sjukdom, även kallad danssjukan. Dalheimers hus har erhållit 7 MSEK för detta projekt från Arvsfonden.

- Jag är oerhört imponerad allt jag har fått se. Här finns ett engagemang och en helhetssyn som egentligen borde vara en självklarhet, sade kronprinsessan Victoria i sitt invigningstal.

För ytterligare information kontakta

Christer Sjöstrand, avdelningschef Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tel. 031-50 56 16
Fredrik Idbäck, platschef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tel. 070-880 40 61

Titel Filtyp
hdq8pvpjccjwi5ot82qqcq jpg
jhe2wftf7wmkxsegdgksq jpg
p08ng0m3rowhccmix9xdq jpg
qakod47nd4cklv9feibxwa jpg
u14uorls1fu8tvnucyqvog jpg
wnd0obo4hojwcbxoabayg jpg
PDF pdf