header

Livsstilsboende först ut med intelligenta brandlarm

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Livsstilsboendet Brf Sädesärlan på Östermalm i Stockholm är det första bostadsprojektet i Sverige som installerar ett nytt, intelligent brandvarningssystem för att rädda liv.

Lounge i livsstilsboendet Brf Sädesärlan på Östermalm i Stockholm

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.  Livsstilsboendet Brf Sädesärlan på Östermalm i Stockholm är det första bostadsprojektet i Sverige som installerar ett nytt, intelligent brandvarningssystem för att rädda liv.

Julen närmar sig med stormsteg till mångas förtjusning. Men för Sveriges brandmän- och kvinnor är julen en hektisk tid då många olyckor och tillbud inträffar just då. Varje dag åker räddningstjänsten i genomsnitt till 17 hem där det börjat brinna.

Brf Sädesärlan utvecklas i samarbete mellan Veidekke Bostad och Selvaag Bolig och är Sveriges första "Plussboende", ett boendekoncept med stort fokus på upplevelser, trygghet och hotell-liknande service. I Pluss-konceptet, som utvecklats av det norska företaget Selvaag Bolig, är det stort fokus på säkerhet.

Det intelligenta brandvarningssystemet från Verisure, innehåller rökdetektor och kamera som kommunicerar direkt med Verisures larmcentral. Om ett larm utlöses, ringer larmcentralen upp larminnehavaren. Om han/hon inte svarar skickas en väktare till bostaden. Det innebär att oavsett om någon är hemma eller ej så undersöker larmcentralen orsaken till larmet och kan tidigt larma vidare till räddningstjänsten om olyckan skulle vara framme.

En tidig varning kan vara skillnaden mellan "bara en brand" och en katastrof, såväl för lägenhetsinnehavaren som för grannarna, säger Mathias Holmqvist projektchef på Veidekke Bostad. För oss är tryggheten i boendet oerhört viktigt och vi har därför bestämt oss för att testa den här nya lösningen i vårt livsstilsboende Sädesärlan.

Utöver brandvarningssystemet får de boende i Brf Sädesärlan tillgång till inbrottslarm och trygghetslarm.

Årsfakta över bränder i Sverige:
30 000 incidenter (80/dygn)
17 utryckningar/dygn
100-130 personer omkommer varje år
1 000 personer skadas varje år
Källa: Brandskyddsföreningen

Hur börjar branden?
34% Kök och soteld
15% El
9% Ljus
3% Övrigt
Källa: MSB DATABAS (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Om Brf Sädesärlan
Livsstilsboendet Brf Sädesärlan som är utvecklat av Veidekke Bostad og Selvaag Bolig, erbjuder de boende ett unikt boendekoncept, ett så kallat "Plussboende", utvecklat av det norska företaget Selvaag Boolig. De två byggnaderna kommer att rymma 77 Plusslägenheter, med tillgång till gemensam concierge, stor lounge och terrass, festlokal, gym, gästlägenhet och konferensrum. Inflyttning under våren 2014.

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
www.veidekkebostad.se

Om Verisure och Securitas Direct
Verisure är Europas ledande leverantör av hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det uppkopplade smarta hemmet med över 1,6 miljoner kunder i 13 länder i Europa och Sydamerika. Vid årsskiftet 2013/2014 blir Verisure, del av Securitas Direct Group, ett enskilt bolag och varumärke med fokus på konsumentmarknaden. För mer information besök
www.verisure.se

Securitas Direct AB kommer fortsatt att leverera larm- och trygghetslösningar för den svenska företagsmarknaden. För mer information, besök www.securitasdirect.se

Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Siden 1994 har Selvaag Bolig overlevert 1000 Plussboliger i Norges største byer. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.
www.selvaagbolig.no

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Othérus, Regionchef Veidekke Bostad. 070-260 01 35, marten.otherus@veidekke.se
Mathias Holmqvist, Projektchef Veidekke Bostad. 072-523 90 70, mathias.holmqvist@veidekke.se
Ulf Bitting, Key Account Manager Apartment, Verisure. 070-601 59 77, ulf.bitting@verisure.se
Anders Haavik, Selvaag Bolig, Plusskonceptet +47 913 24 168, anha@selvaagbolig.no

Titel Filtyp
ckigotdajczo0sldeylo jpg
jckhjfeuzgy9f39cbgda jpg