header

Lokalt producerad flis istället för plast från Kina

Betongfundament måste behålla värme och fukt för att den inte ska riskera att spricka. Det görs vanligtvis med olika typer av betongmattor i polyester eller skumplast, men när grunden ska läggas i Slageryd vindpark är det istället lokalt producerad flis som Veidekke använder.

Vindkraftspark Slageryd - isolering av betongfundament

Betongfundament måste behålla värme och fukt för att den inte ska riskera att spricka. Det görs vanligtvis med olika typer av betongmattor i polyester eller skumplast, men när grunden ska läggas i Slageryd vindpark är det istället lokalt producerad flis som Veidekke använder.

– Det är ingen slump att det byggs en vindpark på den här platsen. Det är helt enkelt väldigt blåsigt och vi insåg att det skulle bli problematiskt att hantera stora rullar av polyester och skumplast i den miljön. De rullar helt enkelt iväg, säger Torbjörn Karlsson, platschef Veidekke.

Veidekke började leta efter alternativa metoder och hittade lösningen några kilometer bort i Hökhult, hos det lokala företaget Peter Svensson Energiflis.

– Här fanns istället ett enkelt, effektivt och hållbart alternativ som även produceras lokalt. Det ska ställas mot att vi annars importerar och transporterar skumplastrullar från Kina som både är dåligt för miljön och försvårar vårt arbete, säger Torbjörn Karlsson.

En vindpark som Slageryds kräver stora betongfundament och för att garantera hög säkerhet måste betongen hållas isolerad och varm. När temperaturen går under 15 grader riskerar betongen att spricka.

– Flis är säkert och hållbart, samt håller lika högt isoleringsvärde. Det känns väldigt bra för oss på BayWa r.e. att vår partner ser till att återbruka skogen från vindparken, säger Håkan Wallin, CEO BayWa r.e. Scandinavia AB.

Vindparken i Slageryd kommer att bestå av sex vindkraftverk och stå klara i början av 2020. Tillsammans kommer de att producera 71 GWh förnyelsebar energi, vilket motsvarar årskonsumtionen för 15 000 normalstora villor per år.

För mer information:

Torbjörn Karlsson, platschef/blockchef Btg Veidekke

E-post: torbjorn.karlsson@veidekke.se

Tfn: 073-072 76 65

Håkan Wallin, CEO BayWa r.e. Scandinavia AB

E-post: hakan.wallin@baywa-re.com

Tfn: 070-854 75 67

Titel Filtyp
dlgy6paqmg15e6rzgmvd jpg
dlgy6paqmg15e6rzgmvd jpg
igoperlzrw85f3mahczj jpg
kxk2o10yc9vb5i6s0mxt jpg
kxk2o10yc9vb5i6s0mxt jpg
m7gihkee1f7ijh3rp9xb jpg
m7gihkee1f7ijh3rp9xb jpg
ulxbafhdubuwrqjr7e5q jpg