Lyckad premiär för Veidekke i Uppsala

Det är högt tryck på bostadsmarknaden i Uppsala och inför Veidekke Bostads säljstart av 31 stadsradhus i Valsätra, har intresset varit över förväntan. Nu beslutar Veidekke att tidigarelägga försäljningen av nästa etapp för att ha något att erbjuda intressenterna vid helgens planerade säljstart.

Gatvy på Bernadottestigen

Det är högt tryck på bostadsmarknaden i Uppsala och inför Veidekke Bostads säljstart av 31 stadsradhus i Valsätra, har intresset varit över förväntan. Nu beslutar Veidekke att tidigarelägga försäljningen av nästa etapp för att ha något att erbjuda intressenterna vid helgens planerade säljstart.

I det uppvuxna området kring Bernadottestigen i Valsätra skall 31 radhus byggas. Husen som har utvecklats av Veidekke Bostad kommer i två utföranden. Ett mindre på 122 kvm i två plan och ett större treplanshus på 160 kvm med takterrass.

Första helgen i maj hade Veidekke Bostad en välbesökt förhandsvisning för VIP intressenter. Tio dagar senare var nästan alla hus bokade i den första säljetappen. Veidekke har därför varit tvungna att tidigarelägga försäljningsstarten av etapp 2 så att kunderna har något att köpa på premiären.

Byter gammalt mot nyproducerat
Såväl barnfamiljer som äldre har visat intresserade för området. Många letar efter ny bostad för att slippa det dyra och kostsamma underhåll som äldre hus ofta brukar innebära. De nya husen är  dessutom ofta billigare i drift och man slipper fastighetsskatten i 15 år. Dessutom är området uppvuxet och etablerat vilket ger hög trevnad redan från början.

Stor vikt har lagts vid husens utformning för att de ska smälta in väl i det befintliga bostadsområdet. Arkitekten Lars Zetterholm på Torget Arkitekter, har arbetat mycket med att skapa en känsla av både stad och natur. Stadsradhusen omgärdar en skyddad gemensam gård med möjlighet till lek och umgänge.

Uppsala är ny mark för Veidekke Bostad. Det är otroligt roligt att vår premiär på bostadsmarknaden i Uppsala blir så här positiv, säger Malin Hart Randes, försäljningschef på Veidekke Bostad. Vi har ytterligare två bostadsprojekt som skall säljstarta efter sommaren. Det är också roligt att få bekräftat att vårt tänk kring att utveckla bostäder i dialog med kunderna ger resultat. Det blir populära bostadsområden, där många vill bo, när man lyssnar på vad kunden vill ha, avslutar Malin.

Byggstart är planerad till hösten 2014 och radhusen beräknas vara klara för inflyttning från sommaren 2015.

Om Veidekke Bostad:
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är  verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Läs mer på: www.veidekkebostad.se

Länk till Bernadottestigens hemsida: http://veidekkebostad.se/bernadottestigen/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Hart Randes, Försäljningschef Mälardalen
Tfn 0733-646484
malin.hartrandes@veidekke.se

Mårten Othérus, Regionchef Mälardalen, Veidekke Bostad
Tfn 0702-600135
marten.otherus@veidekke.se     

Titel Filtyp
blusnn3sbc6hbh3sqvhb jpg
ipbh2cnhbz6r4zhv00m2 jpg
nvtrgkcvnkbcqytdeytr jpg
s6j4msxiw2iay9t2lpkd jpg