Maria Wernius blir HMS-chef på Veidekke

Veidekke Bygg Bostäder anställer Maria Wernius som HMS-chef för affärsområdet. Hon kommer närmast från Skanska där hon var utvecklingsledare på företagets arbetsmiljösupport.

Maria Wernius blir HMS-chef på Veidekke

Veidekke Bygg Bostäder anställer Maria Wernius som HMS-chef för affärsområdet. Hon kommer närmast från Skanska där hon var utvecklingsledare på företagets arbetsmiljösupport.

Maria kommer att leda utvecklingen av affärsområdets HMS-arbete (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) både det systematiska miljöarbetet och faktorer som kulturskapande, beteenden och attityder. Veidekkes mål är noll allvarliga skador och en årlig reduktion av alla skador med 20 procent. Därför är arbetet med HMS ständigt i fokus på Veidekke. Vi utbildar, påminner och riskbedömer så att alla ska komma hem hela och friska.

-Jag är mycket glad över att Maria valt att axla den viktiga och svåra roll som ska bidra till att alla på Veidekkes arbetsplatser kommer hem hela och friska varje dag. Veidekke har ett utvecklat och strukturerat säkerhetsarbete som vi nu ska ta till nästa nivå där vi kommer att arbeta djupare med värderingar och kultur kopplat till hälsa, arbetsmiljö och säkerhet, säger Mats Nyström, affärsområdeschef Veidekke Bygg Bostäder.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Nyström, affärsområdeschef Veidekke Bygg Bostäder, tel. +46 705371260

Titel Filtyp
k6entartaj2fxgrqidda jpg