Markanvisning i centrala Stockholm till Veidekke och Oscar Properties

Bostadsutvecklarna Veidekke Bostad och Oscar Properties har tilldelats markanvisning för Karl Staaffs plats vid korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan. Nu inleds planerna för 55 nya lägenheter och 500 kvm lokaler.

Bostadsutvecklarna Veidekke Bostad och Oscar Properties har tilldelats markanvisning för Karl Staaffs plats vid korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan. Nu inleds planerna för 55 nya lägenheter och 500 kvm lokaler.

Eriksberg Exploatering AB, som ägs till lika delar av Veidekke Bostad AB och Oscar Properties Holding AB (publ), har tilldelats markanvisning från Stockholms Stad för byggande av 55 lägenheter och 500 kvm lokaler på delar av fastigheten Norrmalm 1:131. Platsen, som är belägen vid korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan på Norrmalm i Stockholm, är mer känd som Karl Staaffs plats. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår preliminärt till 171 miljoner kronor.

– Det är en mycket spännande plats att arbeta med och i samarbete med staden vill vi ta fram ett projekt som berikar platsen, säger Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke Bostad.

Veidekke och Oscar Properties räknar med att påbörja detaljplanearbetet under 2013. I nära samarbete med Staden kommer bolagen att ta fram ett förslag till bebyggelse. Det finns idag inte något beslut kring hur byggnaden ska gestaltas. Preliminär byggstart planeras till 2016 och första inflyttning under 2018.

- Vi ser fram emot att samarbeta med Oscar Properties som vi upplever som en mycket skicklig projektutvecklare med stor förståelse för kundens behov, säger Per Martin Eriksson.

- Veidekke har gedigen erfarenhet från bostadsutveckling i central stadsmiljö och kommer att komplettera oss på ett bra sätt med sin kompetens och byggorganisation, säger Oscar Engelbert VD på Oscar Properties.

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
www.veidekkebostad.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.
www.oscarproperties.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad
tfn 070-598 56 51
E-post: per-martin.eriksson@veidekke.se

Oscar Engelbert, VD Oscar Properties
Tfn: 070-568 00 01
E-post: oscar@oscarproperties.se