Medarbetare köpte aktier för rekordbelopp

Årets försäljning av aktier till de anställda i Veidekke har avslutats, och i år köptes aktier för rekordbeloppet 58 miljoner NOK. Över hälften av de anställda äger nu 19,5 % av aktierna i bolaget. - Jag känner både stolthet, ödmjukhet och motivation när så många av våra medarbetare väljer att köpa aktier i Veidekke, säger koncernchef Terje R Venold.

Översättning av koncernpressmeddelande.

Årets försäljning av aktier till de anställda i Veidekke har avslutats, och i år köptes aktier för rekordbeloppet 58 miljoner NOK. Över hälften av de anställda äger nu 19,5 % av aktierna i bolaget. - Jag känner både stolthet, ödmjukhet och motivation när så många av våra medarbetare väljer att köpa aktier i Veidekke, säger koncernchef Terje R Venold.

Närmare 6 000 fast anställda i Veidekke fick erbjudandet om att köpa mellan 50 – 2 000 aktier i bolaget med 20 % rabatt  och med en bindningstid på två år. 1 800 av dessa nyttjade erbjudandet  och efter årets försäljning äger 3 300 medarbetare tillsammans 26,2 miljoner Veidekkeaktier. Det utgör närmare 1,3 mrd NOK, och betyder att de aktieinnehavare som är anställda i Veidekke i snitt äger aktier i bolaget till ett värde av nästan 400 000 NOK.

- I Veidekke är vi övertygade om att medarbetare som äger aktier i bolaget känner större motivation och engagemang i jobbet. I Veidekkes 73-åriga historia har bolaget aldrig gått med förlust. Jag är helt övertygad om att det breda medägarskapet väsentligt bidrar till ett ökat fokus på lönsamhet och riskhantering och därmed våra goda resultat över tiden. Dessutom ger medägarskapet en större förståelse och kunskap om bolaget i sin helhet, fortsätter Venold.

- När så många av våra medarbetare använder sina sparade medel till att köpa aktier i bolaget, är detta ett bevis på att de känner framtidstro och optimism även i dessa tider. Speciellt glädjande är att 175 medarbetare vid årets försäljning valde att köpa Veidekkeaktier för första gången, och att flertalet av dessa (60 %) är yrkesarbetare, avslutar Venold.

För mer information kontakta:

Koncernchef Terje R. Venold, tlf +47 21 05 77 01 / +47 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Finansdirektör Jørgen Michelet, tlf +47 21 05 77 22 / +47 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen, tlf +47 21 05 77 04 / +47 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Koncerndirektör och Sverigeansvarig Entreprenad Per-Ingemar Persson, tlf +46 46 19 94 02 / +46 70 514 42 40, per-ingemar.persson@veidekke.se
Tf Kommunikationschef Veidekke i Sverige, Martin Palacios, tlf +46 8 635 61 19 / + 46 761 108 901 martin.palacios@veidekke.se

Länk till koncernens pressmeddelande.

Länk till Veidekkekoncernens hemsida.