header

Nu planeras tio damfotbollscentra i Sydafrika

När verksamheten startade 2007 var LdB FC for Life aktivt vid 40-talet skolor. Idag är verksamheten kopplad till över 550 skolor. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen är ambitionen att bygga tio damfotbollscentra i regionen uMkhanyakude. Detta planeras i samarbete med Veidekke, som har varit samarbetspartner till LdB FC for Life sedan 2010.

Nu planeras tio damfotbollscentra i Sydafrika

När verksamheten startade 2007 var LdB FC for Life aktivt vid 40-talet skolor. Idag är verksamheten kopplad till över 550 skolor, tack vare ett samarbete med South African Football Association (SAFA) och Department of Education.

För att kunna ta nästa steg i utvecklingen är ambitionen att bygga tio damfotbollscentra i regionen uMkhanyakude. Detta planeras i samarbete med bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke, som har varit samarbetspartner till LdB FC for Life sedan 2010.

– Om vi kan realisera bygget blir dessa 10 damfotbollscentra helt unika i sitt slag och kommer att ge ytterligare en dimension till vårt arbete i Sydafrika. Byggnaderna blir då kunskapscentra som skapas i nära samarbete med den kompetens som finns inom World Village of Women Sports. Här ska den bästa fotbollskunskapen finnas, härifrån kan vi då bedriva workshops, tränarutbildningar, träningsläger osv., säger LdB FC:s klubbdirektör Niclas Carlnén.

– LdB FC for Life har en klar koppling till Veidekkes företagskultur, att i samspel med andra aktörer skapa värde. Det gör vi bäst genom att vara professionella och gränssprängande. Denna möjlighet att ytterligare förbättra tjejernas situation i Sydafrika känns verkligen nyskapande och gränssprängande. Vår förhoppning är byggnationen skall kunna kopplas ihop med en vidareutveckling av våra internutbildningar. Detta skapar involvering, entusiasm och engagemang bland våra medarbetare, och en känsla av att vi tillsammans kan göra det omöjliga möjligt, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige.

Ansvarig projektledare i Sydafrika för LdB FC for Life är Anna Nyman. Hon är sjukgymnast och steg 3-utbildad fotbollstränare. Så här säger hon om denna möjlighet:

– Detta innebär att det kan skapas en helt ny plattform för tjejfotbollen i regionen. Fotbollen är viktig i sig, för att tjejerna skall få en fritid utanför hemmet. Med damfotbollscenter kan vi bedriva en verksamhet som är världsunik, detta i ett mycket fattigt område, som är hårt drabbat av HIV och AIDS, och där kvinnor traditionellt sett bör ägna all sin tid åt att ta hand om hemmet.

FAKTA: LdB FC for Life

Sedan 2007 driver LdB FC Malmö och World Village of Women Sports CSR-projektet LdB FC for Life – Fotboll som räddar liv.

Unga kvinnor i Sydafrika ges genom fotbollen möjlighet att stärka sin självkänsla och öka sin medvetenhet. Något som bidrar till att de i högre utsträckning kan ta ansvar för sina liv, och på så sätt hindras t.ex. AIDS och HIV från att spridas ytterligare – detta i en del av världen där dessa sjukdomar utgör ett mycket allvarligt problem.

Titel Filtyp
gukkqyoy6u9ey4l7fyw jpg