header

Ny rapport från Veidekke om de finansiella förutsättningarna för ökat byggande av hyresbostäder.

En ny rapport från Veidekke visar att finansiella restriktioner och svagt intresse för dyra nyproducerade hyresrätter gör att varken allmännyttan eller pensionskapitalet har förutsättningar att öka byggandet av hyresbostäder

Ny rapport från Veidekke om de finansiella förutsättningarna för ökat byggande av hyresbostäder.

I bostadsdebatten hävdas från politiker, myndigheter och fristående ekonomer att fler hyresbostäder är svaret på såväl bostadsbristen, hushållens skuldsättning som olika bostadssociala utmaningar. Inte minst är det många som förutsätter att ett minskat byggande av bostadsrätter per automatik kommer att leda till såväl ett ökat utbud som en ökad efterfrågan av hyresrätter.

En ny rapport från Veidekke som presenteras idag kl. 13.00 i Almedalen (Wisby hotell, Spegelsalen) visar att detta saknar faktamässigt stöd.

-Rapporten visar att politiker, myndigheter och exempelvis finanspolitiska rådet diskuterar hyresrättens villkor på en alldeles för förenklad nivå, menar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och S-märkt bostadsdebattör.

Rapporten som presenteras idag på DN debatt visar att:

-Debatten om fler hyresbostäder saknar finansiell analys. Även med fler hyresrätter består hushållens skuldsättning. Skulle byggandet av hyresrätter öka kraftigt stiger skuldsättningen i fastighetssektorn mer än vad bankerna med dagens kreditrestriktioner förmår bära.

-Färre bostadsrätter kommer inte att ge fler hyresrätter. Ökade krav på eget kapital och stora renoveringsbehov begränsar allmännyttans möjligheter att öka byggandet. Vill de bygga mer tvingas de också sälja i större omfattning. De företag som finansieras av pensionskapital vill i första hand köpa befintliga fastigheter med låga risker.

-Efterfrågan på dyra nyproducerade hyresrätter är mindre än vad politiker och myndigheter tror. Rapporten visar att kötiden till nya hyresrätter är mycket kort. Ökat byggande av hyresrätter skulle leda till tomma bostäder.

-Hyresbostäder är lika känsliga för stigande räntor som bostadsrätter och villor. Rapporten visar att om räntorna skulle stiga med två procent kommer hyrorna i nyproducerade projekt öka med cirka 40 procent. Krav på mer eget kapital ger samma effekt. Finansinspektionen, som uttryckt oro för stigande räntor på den ägda marknaden, har bortsett från motsvarande effekter på hyresmarknaden.

-En bred majoritet av befolkningen vill bo i bostadsrätt eller villa. Det gäller även bland de yngre. Rapporten visar också att hos sympatisörer till samtliga partier utom V skulle en majoritet av de som idag bor i hyresrätt föredra att flytta till bostadsrätt eller villa. De partier som förordar hyresrätter som lösningen på bostadskrisen är i otakt med sina väljare.

Rapporten har finansierats av Veidekke men har författats av Lennart Weiss*, kommersiell direktör på Veidekke, Stefan Attefall, rådgivare och f d bostadsminister, Linda Jonsson*, analytiker på Veidekke, Ted Lindqvist, fastighetsexpert och VD på analysföretaget Evidens, samt Jan Jörnmark, docent i ekonomisk-historia och specialiserad på bostadsmarknaden.

Rapporten kan läsas i sin helhet på veidekke.se eller bostadspolitik.se.

För mer information:

Lennart Weiss, tfn: 070-521 37 81

Linda Jonsson, tfn: 070-561 21 47

* Lennart Weiss var ordförande i den socialdemokratiska expertgrupp som 2018 i en rapport presenterade förslag till En ny social bostadspolitik.

* Linda Jonsson är moderat politiker i Stockholm och publicerade under våren 2019 en rapport med titeln Från folkhem till drömhem – tid för en liberal bostadsidé.

Titel Filtyp
bbmvcdcaxc7cx3mnlbvv jpg
eulqtd61eqogarxtpxia jpg
pfh772t1kbs5fx50iytp jpg