header

Nya träbron med lågt koldioxidavtryck åt Tranemo kommun är nu invigd

Den 7:e mars invigdes, under pompa och ståt, den nya bron för gång- och cykeltrafik över ån Assman i Uddebo som Veidekke byggt åt Tranemo kommun. Dagen innehöll bland annat tal av kommunstyrelsens ordförande och många nyfikna besökare var på plats för att ta del av invigningen.

GC-bro Uddebo

Den befintliga broöverbyggnaden med gång- och cykelväg över ån Assman i Uddebo har rasat och behöver ersättas. I anbudsskedet planerades det för en stålbro. Veidekke hade i upphandlingen kommit i kontakt med en leverantör av träbroar och vi kunde tillsammans presentera ett koncept som inte bara erbjöd en vacker design utan även innebar en kraftigt reducerad klimatbelastning för projektet. I diskussioner med Tranemo kommun valde man att övergå till ett träbroalternativ.

- Med öppenhet och ett stort lösningsfokus från alla inblandade har vi fått en fantastiskt vacker bro med lågt klimatavtryck på plats. På grund av lösningsfokuseringen och öppenheten höll vi tidsplanen och dessutom något under avsatt budget, säger Henrik Johansson, Verksamhetschef Infrastruktur på Tranemo kommun.

- Samarbetet med kunden Tranemo kommun och leverantören var avgörande för att vi skulle lyckas med konceptet. Vi vill, oavsett projektets omfång, alltid ha en dialog med våra kunder och leverantörer i hur vi tillsammans kan minska projektets klimatavtryck, säger Hampus Jakobson, arbetschef på Veidekke Anläggning Väst.

Totalt lyckades projektet reducera koldioxidutsläppen med 47 ton CO2 ekvivalenter, vilket motsvarar en resa med bil 4,5 varv runt jorden. Förutom valet av trä istället för stål, bidrog även klimatreducerad betong och armering i fundamenten samt HVO-drivmedel i fordon till ett lägre klimatavtryck. Och detta inom avsatt tidplan och budget.

För mer information, vänligen kontakta:

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 70 614 91 90

Fredrik Indevall, regionchef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 76 126 40 43

Titel Filtyp
Uddebo_240213-0998 jpg