Nya uppdrag till Veidekke Skåne AB i Arlöv och i Malmö

Veidekke Skåne AB har fått i uppdrag att uppföra 44 hyresrättslägenheter i Arlöv samt att utföra stomkomplettering i kvarteret Flaggskepparen åt HSB i Malmö Veidekke Skåne AB har fått i uppdrag av Fastighetsgruppen att uppföra ett flerbostadshus i fyra våningar med 44 hyresrättslägenheter i Arlöv.
Projektet har redan startat och beräknas vara klart i april 2008. Entreprenadsumman uppgår till 48 MSEK.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Bengt Gustavsson, Arbetschef Veidekke Skåne AB, tfn: +46 46 19 94 25, +46 706 73 15 19 Jerry Månsson, Platschef Veidekke Skåne AB, tfn: +46 703 73 64 52 I kvarteret Flaggskepparen i Malmö har Veidekke Skåne AB fått fortsatt förtroende av HSB och kommer under det närmsta året att utföra stomkomplettering. Arbetet startar i februari 2007 och beräknas vara klart i februari 2008. Entreprenadsumman uppgår till 33 MSEK.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Olsson, Arbetschef Veidekke Skåne AB, tfn +46 46 19 94 17, +46 702 02 66 16 Peter Christensen, Platschef, Veidekke Skåne AB, tfn +46 733 68 29 60 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Skåne AB utför entreprenadtjänster inom husbyggnad, renovering och byggservice samt mark- och anläggningsarbeten. Verksamheten bedrivs i Skåneregionen med Malmö, Lund och Helsingborg som huvudmarknader.
Veidekke Skåne AB, Råbyvägen 1, SE-224 57 Lund, tel. +46 46 19 94 00 E-post: info.skane@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI