header

Nya Veidekkebodar för ökad inkludering

I dag ser byggarbetsplatserna runt om i Sverige ut som de nästan alltid gjort, men det gör inte medarbetarna. Från och med första mars kommer därför alla nya projekt hos bygg- och anläggningsföretaget Veidekke att inkludera nya Veidekkebodar, med möjlighet för kvinnor och män att byta om och duscha separat, samt ha toaletter utrustade med sanitetsbehållare.

Stephanie Olsson och Linnea Johnson

– Det är inte en dag för tidigt. Även om det redan funnits möjlighet att duscha privat, så konstaterade vårt kvinnliga nätverk för lite mer än ett år sedan, att det var svårt att byta om separat från de manliga kollegorna. Då framkom det att några bytte om med männen, andra på toaletten eller bakom något slags provisoriskt skynke, säger Mats Nyström, vd Veidekke Sverige.

I dag ser byggarbetsplatserna ut som de nästan alltid gjort, men det gör inte de anställda. Skolverkets statistik visar att andelen tjejer som börjar på bygg- och anläggningsprogrammet ökar stadigt varje år och fler kvinnor söker sig till högskolornas ingenjörsutbildningar. Det är även statistik som bekräftas av att Byggnads ökar andelen kvinnor som medlemmar.

– Veidekkebodarna är en ren investering i bättre arbetsmiljö och hälsa – för alla. Ända sedan starten i Norge 1936 har vi varit stolta över att vara ett företag i framkant när det gäller etik och värderingar, men hur går det ihop med att våra kvinnliga medarbetare inte förväntas menstruera eller kunna byta om privat? säger Mats Nyström, vd Veidekke Sverige.

Från och med första mars 2020 ska alla nystartade projekt ha Veidekkebodarna på plats.

– När vi har arbetat med våra leverantörer Ramirent och Cramo, så har det bara bemötts med entusiasm och enkelhet. Vi är inte först ut att fråga om detta, men vi verkar var först i landet med att faktiskt fatta beslut kring verkställande, säger Mats Nyström, vd Veidekke Sverige.

Men innebär den här satsningen ökade kostnader?

– Marginellt. Vi ser det som en liten investering, med stora vinster. Det här är ett viktigt steg mot att visa att vi menar allvar med att skapa inkluderande arbetsplatser som faktiskt speglar våra värderingar och kärnvärden. Hur ska vi kunna säga att ”olika barn leka bäst”, utan att erbjuda den möjligheten? säger Mats Nyström, vd Veidekke Sverige.

Fakta om Veidekkebodar:

1.Det ska finnas minst två omklädningsrum per bodetablering. De ska fördelas så att kvinnor och män kan byta om i var sitt omklädningsrum.

2.Omklädningsrummet ska vara slutet till den grad att man kan stänga om sig, samt att det är insynsskyddat och låsbart. Det ska inte vara möjligt att se in i omklädningsrummet från andra utrymmen.

3.Det ska finnas minst en dusch per 6 personer (enligt kollektivavtal gäller redan att duschar ska ha avskärmning).

4.Sanitetsbehållare ska finnas på samtliga toaletter.

För mer information:

Mats Nyström, vd Veidekke Sverige

E-post: mats.nystrom@veidekke.se

Tfn: 070-537 12 60

Linnea Johnson, HR-specialist/projektledare Veidekkebodarna

E-post: linnea.johnson@veidekke.se

Tfn: 070-5572369

Titel Filtyp
yjdgnpaiguvpqevddurm jpg