Nytt avtal för byggkranar med säkerhet i fokus

Veidekke har beslutat att bara arbeta med kranleverantörer som arbetar seriöst och trovärdigt med HMS (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet). Från och med den 1 februari gäller ett nytt samarbetsavtal för byggkranar, där HMS ligger till grund för avtalet.

Nytt avtal för byggkranar med säkerhet i fokus

De tre senaste åren har antalet tillbud för byggkranar legat på topp för tillbud i Veidekke. Flera av tillbuden har varit § 2, vilket innebär att det funnits risk för liv och lem. Med säkra och moderna byggkranar ökar vi också Veidekkes produktivitet och leveranssäkerhet.

Marcus C Nilsson, regionchef Anläggning Öst, såg allvaret och tillsammans med medarbetare från sin region började de att titta på hur man kunde öka HMS-medvetenheten. Detta resulterade i att det togs fram en kravlista med olika kriterier som kranleverantörerna måste uppfylla.

”Bra initiativ från organisationen att reagera och agera när ett moment utgör en alltför stor fara. Vi måste hela tiden göra vårt yttersta för att säkra att alla som arbetar på Veidekkes arbetsplatser ska komma hem hela och friska. Det nya kranavtalet för både bygg och anläggning, är ett tydligt tecken från Veidekke att vi tar valet av byggkranleverantör på stort allvar”, säger Per Brinck, affärsområdeschef Anläggning.

Inköpare från Veidekke åkte ut på studiebesök till de olika leverantörerna för att intervjua dem, men även för att på plats titta på deras verksamhet och kranar. Efter alla besök och intervjuer bedömdes ett antal företag, utifrån de krav som tagits fram, godkända att bli kranleverantörer till Veidekke. I dag är ett tiotal kranleverantörer godkända, men det kan blir fler allt eftersom vi hittar leverantörer som uppfyller våra kriterier.

”De nya HMS-avtalen tillsammans med godkända byggkranleverantörer kommer att ge mer trygghet, mer ordning och reda vilket skapar bättre arbetsmiljö för alla. Vi får dock inte glömma av att fortsätta vara aktsamma i samband med kranarbete”, säger Peter Svenningsson, regionchef Anläggning SydVäst.

Veidekke fortsätter nu sitt HMS-arbete genom att titta på ett liknande avtal för ställningar. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gregory Apostolakis, inköpschef Veidekke. Tfn 0702 17 10 62

Per Brinck, affärsområdeschef Veidekke Anläggning. Tfn 0706 00 05 81

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke. Tfn 0761 26 40 44

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 ei5x49xmavqeyajwroib jpg