header

Nytt program för miljöanpassat byggande

Byggbranschen övertar programmet för miljöanpassat byggande från Stockholms stad och gör det nationellt

Byggbranschen övertar programmet för miljöanpassat byggande från Stockholms stad och gör det nationellt

Resultaten från det tidigare programmet var nedslående. Endast sju procent av de 135 byggnader som ingick i programmet fick godkänt på både energiförbrukning och inomhusmiljö. 18 procent av byggnaderna blev helt underkända.

- Nu kommer det att gå mycket bättre tror Johnny Kellner, ordförande för programmet och utvecklings- och miljöchef på Veidekke.

För vidare information se länk till artikel i Byggindustrin.
http://www.byggindustrin.com/viewarticle.asp?ArticleId=7862