Ökad omsättning samt minskat resultat - Veidekke presenterar årets tredje kvartalsrapport

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport som för den svenska verksamheten visar på ökad omsättning men ett minskat resultat beroende på nedskrivningar i ett par av entreprenads regioner.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport som för den svenska verksamheten visar på ökad omsättning men ett minskat resultat beroende på nedskrivningar i ett par av entreprenads regioner.

Den svenska verksamhetens resultat för tredje kvartalet 2011 innebär i korthet: 

  • Ett totalresultat på 22 MSEK jämfört med föregående års 30 MSEK
  • En omsättning på 973 MSEK jämfört med fjolårets 879 MSEK
  • En orderstock på 3 352 MSEK jämfört med 3 493 MSEK vid årsskiftet 2010/2011

Det tredje kvartalet visade på stora regionala skillnader. Fortsatt bra volym och lönsamhet i Stockholmsområdet, inom såväl entreprenad som bostadsutveckling. Entreprenadverksamheten ökade sin omsättning med 13 procent jämfört med motsvarande period förgående år där anläggningsverksamheten står bakom en stor del av den ökande omsättningen. Samtidigt påverkades resultatet kraftigt i Syd och Väst på grund av ett antal projektnedskrivningar som skett i samband med omorganiseringar inom entreprenadverksamheten. 

För Veidekke Bostad präglas resultaten av en hög säljgrad och att den internationella oron har skapat en viss osäkerhet hos kunderna. Det har påverkat försäljningen genom att säljprocessen tar lite längre tid. 

”Det osäkra läget i världskonjunkturen har ännu inte påverkat vår marknad i väsentlig grad. Vi märker dock att det är något trögare att sälja bostäder och att tillverkningsindustrin i Sverige indikerar inbromsning i sina investeringar. Det är positivt att Veidekke fortsätter att växa på svenska marknaden, även i osäkra tider. Samtidigt är besvikelsen stor över de nedskrivningar vi behövt ta inom entreprenadverksamheten i Syd och Väst”, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig koncerndirektör i Veidekke ASA. 


Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.


För ytterligare information kontakta gärna:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 79

Titel Filtyp
PDF pdf