header

Ökande omsättning och stabil orderstock

Veidekke presenterar årets första kvartalsrapport

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport som för den svenska verksamheten visar på en positiv inledning av året.

Den svenska verksamhetens resultat för första kvartalet 2011 innebär i korthet:

  • En omsättning om 924 MSEK jämfört med fjolårets 608 MSEK.
  • Ett totalresultat på ca 9 MSEK jämfört med föregående års 3 MSEK.
  • En orderstock på 3 723 MSEK jämfört med 3 887 MSEK vid årsskiftet 2010/2011.

- Trots att Veidekkes entreprenadverksamhet uppvisar ett sämre resultat än föregående år är den underliggande utvecklingen positiv. Nedgången beror på engångseffekter. Samtidigt är det glädjande att se hur bostadsutvecklingen har återhämtat sig och åter visar en positiv resultat-utveckling, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig koncerndirektör i Veidekke ASA.

Omsättningen ökar på ett betryggande sätt inom såväl Veidekke Entreprenad som Veidekke Bostad, och orderstocken fylls på kontinuerligt och ligger på en nivå motsvarande föregående år. Under första kvartalet har Veidekke Bostad byggstartat ett flertal projekt, främst i Stockholms-regionen. Resultatet avseende Veidekke Entreprenad påverkas dessvärre negativt på grund av förlorad tvist i skiljedom. Dessutom påverkas resultatet av Veidekke Entreprenads satsning i år på asfaltverksamhet. En verksamhet som är säsongsberoende och som alltid genererar ett svagare alternativt förlustbringande resultat under årets första kvartal.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40
Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15
Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21
Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 79

Titel Filtyp
PDF docx