Ökat resultat och omsättning - Veidekke presenterar årets andra kvartalsrapport

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets andra kvartalsrapport som för den svenska verksamheten visar på att den positiva inledningen av året förstärks.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets andra kvartalsrapport som för den svenska verksamheten visar på att den positiva inledningen av året förstärks.

Den svenska verksamhetens resultat för andra kvartalet 2011 innebär i korthet:

-            Ett totalresultat på 204 MSEK jämfört med föregående års 23 MSEK

-            En omsättning på 1 261 MSEK jämfört med fjolårets 1 011 MSEK

-            En orderstock på 3 532 MSEK jämfört med 3 493 MSEK vid årsskiftet 2010/2011

”Ett ökat resultat i alla enheter samt en omsättning som växt med 25 procent gör tydligt att Veidekke Sverige fortsätter att bygga vidare på den positiva inledningen från årets första kvartal.  Vi står nu på en stabil grund inför en till synes turbulent höst för Europas ekonomier”, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig koncerndirektör i Veidekke ASA.

Det som till stor del låg till grund för Veidekke Sveriges kraftiga resultatökning för andra kvartalet var Veidekke Bostads förvärv av resterande 50 procent i Bouwfonds Veidekke AB. Förvärvet gav ett positivt resultat på ca 154 MSEK och synliggör de underliggande värden som finns i Veidekkes tomtbank. Veidekke Bostads dagliga verksamhet utvecklades positivt med ökat antal bostäder i produktion och fortsatt starkt försäljningsläge.

Inom Veidekke Entreprenad förbättrade alla affärsenheter sitt resultat vilket bidrog till resultatet steg med 94 procent. Även omsättning ökade med 23 procent jämfört med motsvarande period förgående år. Det är framförallt byggverksamheten som expanderar.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 79

Titel Filtyp
PDF pdf