header

Olika barn leka bäst

I Veidekke tycker vi att olikheter är en resurs. I ett team där olika kunskap och erfarenhet överlappas skapas kollektiv intelligens. Då uppstår ny energi, innovativa idéer kläcks och utmaningar blir till möjligheter.

Olika barn leka bäst

Veidekkes grundläggande strategi bygger på involvering. Vi löser utmaningar och problem genom involvering och vi möter kunder och leverantörer med involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi skapat verktyg som gör det möjligt att involvera medarbetare, kunder, leverantörer och samhälle på ett sätt så att fler hjärnor på riktigt tänker bättre än en.

-Veidekkes enkla men raka och effektiva idéer för att utveckla organisationers kollektiva intelligens gör mig inspirerad.De visar med sina sex involverande nyckelaktiviteter att man har förstått att det måste vara intelligens som ska stå i fokus när vi utvecklar organisationer.Den fritt flödande kunskap som intelligens kräver kan inte beordras, utan kan bara uppstå genom initiativ, av så väl medarbetarna som formella ledare. Därför bygger intelligenta organisationer på involverade människor, säger Ekon Dr Philip Runsten som forskar och undervisar i kollektiv intelligens vid Handelshögskolan i Stockholm.

Veidekke Bygg och Anläggning har tagit fram en kortfilm som enkelt beskriver de sex involverande nyckelaktiviteterna, se här. Detta är en utveckling av det arbetssätt som gjorde oss till Årets Leanbyggare 2015.

-Jag tror benhårt på om vi lyckas involvera alla inblandade i projekten skapas det engagemang och ansvar som krävs för att effektivisera ett hållbart byggande och höja kvaliteten. Sen är det ett extra plus att det är mycket roligare att jobba i team där man har respekt för och bygger varandra, säger Thomas Gardell involveringsansvarig på Veidekke Bygg.

För mer information, vänligen kontakta

Terje Håkansson, strategi- och utvecklingschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761367511

Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef Veidekke Bygg, tel. +46 768058645

Titel Filtyp
cf04btgwup7yzerpoh4u jpg