Plan för Söderport i Lund på samråd

Byggnadsnämnden i Lund inleder samråd kring planprogrammet för området Söderport, som planeras innehålla närmare 600 nya bostäder. Veidekke Bostad har tidigare lämnat in en planansökan för området tillsammans med Lunds Kommuns Fastighets AB, Midroc och Riksbyggen.

Plan för Söderport i Lund på samråd

Byggnadsnämnden i Lund inleder samråd kring planprogrammet för området Söderport, som planeras innehålla närmare 600 nya bostäder.
Veidekke Bostad har tidigare lämnat in en planansökan för området tillsammans med Lunds Kommuns Fastighets AB, Midroc och Riksbyggen.

Om planprogrammet godkänns i augusti i år kommer det att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av det nya bostadsområdet, just sydost om stadsparken, på båda sidor av Södra Vägen.

- Söderport är en del i att Lund expanderar och förtätas. Förra året hade Lund rekordmånga invånare, över 120 000 personer, och staden fortsätter att växa. Den resan vill vi såklart vara med på genom att bygga upp ett fint område med fina och moderna bostäder, säger Charlotta Nilsén, Regionchef på Veidekke Bostad.

Veidekke framhåller ett konstruktivt samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB, Riksbyggen och Midroc som en avgörande förutsättning för framtagandet av planerna.

- Den goda dialogen med kommunen och övriga byggherrar har varit grundläggande för den här genomarbetade planen. Med våra skisser i ryggen kan vi bygga en ny entré till staden, med bevarade grönområden samtidigt som det blir en fortsättning av innerstaden, berättar Peter Hedegaard, Affärsutvecklare på Veidekke Bostad.

Utöver de omkring 600 nya bostäderna planeras kommersiell verksamhet på bottenplanet, samt ett nytt parkeringshus och en förskola. Byggnadsnämnden i Lund väntas fatta beslut om planprogrammet i augusti 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotta Nilsén, Regionchef, Region Sydväst, Veidekke Bostad
070-600 30 87, charlotta.nilsen@veidekke.se

Peter Hedegaard, Affärsutvecklare, Region SydVäst, Veidekke Bostad
072-711 33 32, peter.hedegaard@veidekke.se

Titel Filtyp
kwzrmicndwgftzfor8tm jpg
ugmghazkewwsm90fhlno jpg