header

Plansamråd för nybyggnation på Hornsbruksgatan

I dag inleds plansamrådet för Veidekke Bostad och Utopia Arkitekters förslag för ny bostadsbebyggelse på Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm. Förslaget omfattar tre bostadshus med sammanlagt 17 stadsradhus och tolv lägenheter. Bostadshusen placeras längs med Högalidsparkens södra kant med en ny allmän parkdel på husens tak.

Hornsbruksgatan (illustration), Veidekke och Utopia Arkitekter

I dag inleds plansamrådet för Veidekke Bostad och Utopia Arkitekters förslag för ny bostadsbebyggelse på Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm. Förslaget omfattar tre bostadshus med sammanlagt 17 stadsradhus och tolv lägenheter. Bostadshusen placeras längs med Högalidsparkens södra kant med en ny allmän parkdel på husens tak.

Förslaget för ny bebyggelse på Hornsbruksgatan består av sammanlagt fyra byggnader. En ny
tunnelbanebyggnad och tre bostadshus. Byggnaderna får en höjd på två till tre våningar med ny allmän parkyta på taket. De tre befintliga trapporna mellan parken och Hornsbruksgatan ersätts med tre nya.

Vårt förslag ger inte bara ett antal attraktiva och spännande bostäder. Vi bidrar dessutom till en levande och aktiv gatumiljö - och att staden kan bygga mer och bättre park, säger Jan Svensson, projektansvarig på Veidekke.

Husens förgårdsmark beläggs med marktegel eller marksten och klätterväxter planteras för att skapa en grön fasad som på sikt kan möta parkens växtlighet på taken. Radhusens egna entréer ger tillsammans med lokaler en levande gatumiljö. Fasaderna är uppbrutna med burspråk, uteplatser, atriumgårdar och förskjutna fasadliv för att skapa ett varierat och levande uttryck. På flera ställen kommer parken att få utsiktspunkter ovanpå utstickande fasaddelar.

– Husen är både vackra och funktionella samtidigt som de ger smarta lösningar på en lång rad platsspecifika utmaningar. De tillför dessutom en unik bostadsform i centrala Stockholm, för mig veterligen finns det inga andra stadsradhus i så här centrala lägen i Stockholm, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Plansamrådet pågår mellan den 7 juni och 7 augusti. För mer information se Stockholms stads projekthemsida, www.stockholm.se/hornsbruksgatan.

För mer information och bildmaterial, vänligen kontakta:
Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, tel 0709-92 42 40, emma@utopia.se
Jan Svensson, projektansvarig på Veidekke Bostad, tel 0703-92 79 87, jan.svensson@veidekke.se
Mårten Othérus, regionchef Veidekke Bostad, tel 0702-60 01 35, marten.otherus@veidekke.se

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
www.veidekkebostad.se

Om Utopia
Utopia Arkitekter är ett arkitektkontor inriktat på bostäder och stadsbyggnad. Bland uppdragsgivarna finns kommuner, byggbolag, fastighetsägare, förvaltningsbolag, exploatörer och organisationer. Mer information hittar du på www.utopia.se

Titel Filtyp
dfet1fbxtccih9xy32rh jpg
z0k5frd3q4tulvvbmbae jpg