Premiär för klimatsmarta byggbodar.

Koldioxidutsläppen under byggtiden sänks med 85 procent. Med klimatsmarta byggbodar går byggandet av 36 lägenheter i Västertorp i bräschen för minskade koldioxidutsläpp (CO2) under byggtiden. När finansborgarråd Sten Nordin idag tog första spadtaget för 36 klimatsmarta lägenheter i Västertorp var det samtidigt premiär för landets första energisnåla byggbodar.

Premiär för klimatsmarta byggbodar.

Koldioxidutsläppen under byggtiden sänks med 85 procent.

Med klimatsmarta byggbodar går byggandet av 36 lägenheter i Västertorp i bräschen för minskade koldioxidutsläpp (CO2) under byggtiden.

När finansborgarråd Sten Nordin idag tog första spadtaget för 36 klimatsmarta lägenheter i Västertorp var det samtidigt premiär för landets första energisnåla byggbodar. Genom att ansluta byggbodarna till fjärrvärme räknar byggherren Veidekke med att kunna minska koldioxidutsläppen under byggtiden med 85 procent.

– Det är glädjande för mig och staden att notera att ni bejakar modernt och miljövänligt byggande Därmed skapas know-how som kan bli en framgångsrik exportvara för Sverige, sa Sten Nordin.

– Det här är ett lysande exempel på vad som kan hända när företag gemensamt utvecklar nya metoder, och ett jag alltid skryter med, sa miljöborgarråd Ulla Hamilton. Vi ställer nu krav på att byggbodarna i vårt nya miljöprofilområde Norra Djurgårdsstaden ska vara fjärrvärmeanslutna. Det kan ni ta åt er äran för.

De 36 lägenheter som byggs i Västertorp är en del av Veidekkes klimatkoncept TellHus. Konceptet samlar de mest energieffektiva åtgärderna vilket innebär bland annat klimatskal, energieffektiva fönster och anslutning till fjärrvärme, liksom åtgärder som gör det lättare för de boende att leva klimatsmart. Tillsammans leder detta till en halvering av koldioxidutsläppen och energianvändningen.

– TellHus är ett projekt som är utvecklat i Sverige och som kommer att stå modell för resten av Veidekke-koncernen i Skandinavien, sa Veidekkes koncernchef Terje R Venold.

Dessutom omfattar TellHus åtgärder för att minska el- och energianvändningen under byggtiden och det är inom ramen för detta som de nya byggbodarna utvecklats.

– Redan under själva byggproduktionen kan vi minska elanvändningen med befintlig teknik, säger Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige. Här har byggbranschen ett stort ansvar eftersom vi råder över besluten.

Enligt beräkningar från Veidekke och Cramo, som tillsammans utvecklat de nya byggbodarna använder Sveriges cirka 40 000 bodar tillsammans runt 300 miljoner kWh/år. Dagens byggbodar som värms med el står tillsammans med belysning för 70 procent av den el som används på byggarbetsplatsen. Ett normalt projekt med 10 byggbodar genererar cirka 60 ton koldioxid, vilket är lika mycket som 40 bilar släpper ut på 1000 mils körning. Med fjärrvärme kan utsläppen reduceras till cirka 9 ton, en minskning med 85 procent.

För mer information kontakta:
Veidekke
Johnny Kellner 08-6356104
Thomas Andersson 076-8436559                

 

 

Titel Filtyp
1lkxmnxwsofwmay5m3okxg jpg
3xtdv7yh7djvcvgrtrqja jpg
8wfbqoqdnomatwy5dntyq jpg
ao9xyeffzr2axrqg9flngq jpg
chxzm0qjduvv7ssj3uk5pq jpg
jay6vhrbdrmfae9ekwjba jpg
qikiqpedamvkgepy0nmpq jpg
PDF pdf
TellHus - bo bort koldioxid pdf
Veidekkes koncept för klimatsmart bostadsbyggande. pdf