​Pressmeddelande: Detaljplanen för omvandlingen av Veddesta Centrum träder i kraft

Detaljplanen för omvandlingen av Veddesta Centrum, som är en del av Sveriges just nu största utvecklingsprojekt, har vunnit laga kraft.

Veddesta_Aerial_ WIP_2020-01-31_1734-Veidekke

Detaljplanen för omvandlingen av Veddesta Centrum, som är en del av Sveriges just nu största utvecklingsprojekt, har vunnit laga kraft.

Det står klart sedan inga överklaganden inkommit till Järfälla kommun. Därmed ges grönt ljus för fortsatt utveckling av Barkarbyområdet.

Veddesta Centrum, som är ett av Sveriges störa utvecklingsområden, ligger på södra sidan av E18 och kommer att hysa cirka 2 600 bostäder samt kontor, butiker, förskolor och samhällsservice. Om några år kommer det att finnas en helt ny stadsdel som byggs i anslutning till den nya tunnelbanelinjen från centrala Stockholm.

- De här två detaljplanerna innebär att vi nu kan börja omvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika platser med Stockholmsregionens första anläggning för skidåkning inomhus, hotell, kontor, kommersiella lokaler och bostäder. Området kommer att bli en viktig del i den nya stadskärna som byggs i ett fantastiskt kollektivtrafikläge med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Emma Feldman (m), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Historiskt har Veddesta varit ett livaktigt område med småskalig service, verkstäder och egen identitet. Dagens Veddesta Centrum håller på att rivas för att ge plats för en stadsdel som ska präglas av rörelse, energi och egen identitet.

- Vi ser stor potential i det här området. Det finns en framåtsträvande kommun, fint läge nära kommunikationer och härliga grönområden. Det finns goda förutsättningar för att här skapa Stockholms mest spännande stadsdel, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Eiendom.

Veidekke Eiendom har förvärvat och omvandlat Veddesta Centrum genom att utveckla upp till 1 200 nya byggrätter i sju kvarter. Med en antagen detaljplan möjliggörs nu nästa steg i utvecklingsarbetet.

- Nu kan vi påbörja utvecklingen av området tillsammans med Järfälla kommun. Det har vi sett fram emot länge, säger Per-Martin Eriksson.

I höst rivs de sista delarna av Veddesta Centrum och planerad säljstart för de första bostäderna är tänkt att äga rum tidigt nästa år.

Med detaljplanen på plats slutförs även en affär mellan Veidekke Eiendom och Regio. Affären, som gjordes 2018, är villkorad av laga kraftvunnen detaljplan och nu slutförs transaktionen.

- Transaktionsvärdet kommer att räknas in i vårt resultat för juni månad. Syftet med affären var att få en effektivare kvartersindelning och vår ambition är att fortsatt vara en framträdande aktör i området, avslutar Per-Martin Eriksson.

För ytterligare information, kontakta:
Emma Feldman (m), kommunstyrelsens ordförande Järfälla, 073-077 79 75 (presskontakt)
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Eiendom, 070-598 56 51
Jonas Engelblom, chef kommunikation, marknad och försäljning, Veidekke Eiendom, 070-222 92 23
Titel Filtyp
tklbscn1wkhcz8xgckmi jpg