Råbykungen får 250 nya bostäder – Veidekke och LKF utvecklar gröna stadskvarter

Vid sitt sammanträde den 7 december beslutade tekniska nämnden i Lund att tilldela Veidekke Bostads AB och Lunds Kommunala Fastighets AB preliminär markanvisning för att bygga bostäder i kv. Råbykungen och kv. Stenkrossen vid Södra vägen i Lund.

Vid sitt sammanträde den 7 december beslutade tekniska nämnden i Lund att tilldela Veidekke Bostads AB och Lunds Kommunala Fastighets AB preliminär markanvisning för att bygga bostäder i kv. Råbykungen och kv. Stenkrossen vid Södra vägen i Lund.

I det nya bostadsområdet ska de båda bostadsföretagen bygga drygt 250 bostäder, fördelade på bostadsrätter (Veidekke) och hyresrätter (LKF). Det kommer att byggas parkering under mark och ett grönt parkområde, även om det yttre ska ha en tydlig stadsprägel.

”Särskilt viktigt för Råbykungen blir att säkerställa nya lokaler till förskolan och den skolverksamhet som idag är placerad inom området”, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare på Veidekke Bostad.

Livskvalitet, god hälsa och hållbarhet ska vara i fokus när bostadsområdet byggs. Alla bostäder som utvecklas av Veidekke kommer att vara märkta med Svanen. Hardebergaspåret bevaras och kommer att vara centralt för området. Medan löparbanor och fotbollsplan troligtvis flyttas, kommer Eos-hallen att ligga kvar och integreras i den nya bebyggelsen.

Veidekke kommer att utveckla det nya bostadsområdet i samarbete med Lunds kommun och LKF. Planer och förslag har diskuterats av parterna sedan 2006, men de konkreta planerna är fortfarande på ett tidigt stadium. Veidekke välkomnar alla intresserade att tycka till och påverka.

”Vi är angelägna om att förstå hur folk vill bo och leva, innan vi startar planeringen. Vår vision med platsen är ett grönt kvarter i dubbel bemärkelse – gröna hus med låg energiförbrukning och miljövänliga materialval i en grön miljö i centrala Lund. Samtidigt ska här vara lätt att leva, samla kraft och njuta”, säger Jeanna Löwenhielm-Toth, projektledare på Veidekke Bostad.

Mer information om projektet finns på http://veidekkebostad.se/rabykungen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanna Löwenhielm Toth, projektutvecklare, Veidekke Bostad, Region Skåne
Mobil: 076-839 55 20
Mail: jeanna.lowenhielmtoth@veidekke.se

Peter Hedegaard, affärsutvecklare, Veidekke Bostad, Region Skåne
Mobil: 072-711 33 32
Mail: peter.hedegaard@veidekke.se

Claes Jeppsson, regionchef, Veidekke Bostad, Region Skåne
Mobil: 070-20 55 125
Mail: claes.jeppsson@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf