header

Rätt klädd och rätt utbildad för Veidekkes arbetsplatser

Veidekke önskar alla kunder och samarbetspartners ett Gott Nytt och Säkert år. Från och med den 1 januari 2014 gäller nya säkerhetsregler på Veidekkes alla byggarbetsplatser. För alla som vistas på Veidekkes arbetsplatser utökas den obligatoriska skyddsutrustningen med skyddsglasögon och handskar. Samtidigt inför vi även ett krav på en grundläggande säkerhetsutbildning.

Rätt klädd och rätt utbildad för Veidekkes arbetsplatser

Veidekke önskar alla kunder och samarbetspartners ett Gott Nytt och Säkert år. Från och med den 1 januari 2014 gäller nya säkerhetsregler på Veidekkes alla byggarbetsplatser. För alla som vistas på Veidekkes arbetsplatser utökas den obligatoriska skyddsutrustningen med skyddsglasögon och handskar. Samtidigt inför vi även ett krav på en grundläggande säkerhetsutbildning.

För ofta, för många och för allvarliga händelser har legat till grund för vårt beslut att skärpa våra säkerhetsregler. Vårt mål är självklart helt skadefria arbetsplatser och ett första steg på vägen är en obligatorisk säkerhetsutbildning i två delar för alla som jobbar i och åt Veidekke. Del 1 är en interaktiv utbildning i grundläggande säkerhets- och riskmedvetenhet. Utbildningen finns tillgänglig på vår hemsida och ska ha utförts innan du anländer till någon av Veidekkes arbetsplatser. Del 2 är en mer projektspecifik utbildning som utförs på arbetsplatsen.

- Vi tror att om alla får den kunskap som behövs för att värdera de risker som finns på en byggarbetsplats  i kombination med rätt förhållningsätt är det helt möjligt att nå målen om en skadefri arbetsplats och fler goda arbetsår åt alla. Men för att nå dit är vi beroende av allas insats och att vi hjälper varandra att hålla fokus på säkerheten, säger Per Brinck affärsområdes chef för Veidekke Anläggning.

Vi ser att de ”mindre allvarliga” skadorna (som inte förorsakar frånvaro från arbetet) inte minskar i den takt vi önskar. De flesta av våra olyckor är skär- och stickskador samt ögonskador, 2012 hade vi 79 skador varav 49 skärskador och 14 ögonskador. Därför inför vi nu obligatoriskt användande av handskar och skyddsglasögon på våra arbetsplatser.

Vi i ledningen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för att produktionen ska kunna bedrivas skadefritt. Det handlar om allt från att inte ta projekt med onödiga risker eller orimliga tider till att tillhandhålla rätt utbildningar och skyddsutrustning. Det viktigaste för mig är att alla våra medarbetare och samarbetspartners ska känna sig trygga på sin arbetsplats och att ingen ska skada sig eller må dåligt, säger Per-Ingemar Persson koncerndirektör i Veidekke.

Det är viktigt att vi varje dag, inför varje nytt arbetsmoment går igenom var riskerna finns, -har jag det rätta skyddet, -har jag de rätta verktygen, och inte vara rädda för att säga till om någon i vår omkrets är mindre uppmärksam. Vi kan inte ta bort alla farliga moment men vi kan minimera risken till den nivån att vi känner ansvaret för vår egen kompetens och bryr oss om våra kamraters säkerhet.

För mer information gällande interaktiv säkerhetsutbildning:

Louise Sandberg, +46 702 70 42 78

Övrig information:

Kathrine Larsson Andrén, HMS-coach, +46 703 55 89 30

Åsa Edman, kommunikationschef, +46 761 26 40 44

 

Foto: Brendan Austin

Titel Filtyp
cewe2cmlxsusal5tbfzq jpg
pvbxrrgjatvmj5v1rkoh jpg
Release pdf