Rekord slogs när Veidekke i fredags, 21/11, avslutade sin årliga aktieförsäljning till de anställda

2 118 anställda tecknade sig för nästan 3,5 miljon aktier. – Detta gör mig ödmjuk, säger Veidekke ASA:s koncernchef Terje R Venold. – Trots de osäkra tiderna som råder i branschen har våra anställda en stark tilltro till den egna arbetsplatsen, och de uppskattar uppenbarligen värdet i att äga aktier i det egna bolaget. Och så är ju aktiekursen för närvarande låg, tillägger Venold.

Översättning av pressmeddelande från Veidekke ASA 2008-11-26

2 118 anställda tecknade sig för nästan 3,5 miljon aktier. - Detta gör mig ödmjuk, säger Veidekke ASA:s koncernchef Terje R Venold. - Trots de osäkra tiderna som råder i branschen har våra anställda en stark tilltro till den egna arbetsplatsen, och de uppskattar uppenbarligen värdet i att äga aktier i det egna bolaget. Och så är ju aktiekursen för närvarande låg, tillägger Venold.

Sedan börsintroduktionen 1986 har Veidekke varje år erbjudit sina anställda att köpa aktier i bolaget. De anställda erbjuds att köpa aktier med 20 % rabatt på börskursen mot att man binder aktierna i två år. De sista fem åren har i genomsnitt 1115 anställda köpt aktier, så årets resultat är nästan dubbelt så högt. Antalet nya aktieägare uppgår till 461, vilket också är betydligt högre än genomsnittet de sista fem åren (320).

Initialt avsattes 1,5 miljoner aktier till försäljning, men vid teckningsperiodens slut hade de anställda tecknat sig för 3,5 miljoner aktier. Varje enskild anställd kunde teckna sig för 50 - 3000 aktier. Beslut togs därför att öka antalet tillgängliga aktier till 2,5 miljoner. Än dock blev en avkortning nödvändig för samtliga som tecknat sig för aktier och då med störst avkortning för dem som beställt flest aktier.

- Det är naturligtvis mycket positivt att så många av våra anställda väljer att köpa aktier. Dagens kurs är låg i förhållande till tidigare och det har nog spelat en avgörande roll. Dessutom är aktieförsäljningen till anställda en viktig del i Veidekkes företagskultur. Vi vet att delägarskap är en stark motivationsfaktor för många och att det generellt skapar större engagemang, säger Venold.

- Undersökningar som genomförts i samband med tidigare aktieföräljningar till de anställda visar att långsiktigt sparande är viktigt när man köper aktier. De flesta väljer därför att behålla sina aktier långt efter bindningstiden på två år och utdelningen över tiden har gett ett extra plus i ekonomin, avslutar Venold.

Efter årets aktieförsäljning till de anställda i Veidekke äger nästan 50 % av medarbetarna drygt 18 % av bolaget.

Länk till pressmeddelandet på Veidekke ASA:s hemsida.

For mer information kontakta:

Koncernchef Terje R. Venold, tlf +47 21057 701/+47 90582 323, terje.venold@veidekke.no
Kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen, tlf +47 21057 704/+47 90519 360, kai.henriksen@veidekke.no
Kommunikationschef Helge Dieset, tlf +47 21057 791/+47 90553 322,helge.dieset@veidekke.no