Rekordhögt genomförande på Veidekkes VDC-certifiering

I juni 2016 räknar Veidekke med att, vid ett tillfälle, kunna VDC-certifiera flest personer någonsin sedan 2008 då Stanford i Kalifornien startade VDC-certifieringsprogrammet.

Veidekke VDC-certifiering 2016

I juni 2016 räknar Veidekke med att, vid ett tillfälle, kunna VDC-certifiera flest personer någonsin sedan 2008 då Stanford i Kalifornien startade VDC-certifieringsprogrammet.

Kursdeltagarna har under året arbetat kontinuerligt med VDC (Virtual Design and Construction) i sina respektive projekt. Varje månad har de rapporterat arbete skriftligen, men även muntligt presenterat resultatet för Martin Fischer, professor vid Stanford University. Martin har sedan gett feedback och tips för deltagarna att komma vidare.

Veidekke räknar med att kunna certifiera 29 personer den 14 juni. Det är rekordhögt för Veidekke, men det är även den största gruppen Stanford någonsin har certifierat vid ett tillfälle.

-Det känns jätteroligt att vi kan certifiera så många medarbetare nu i juni. Kursdeltagarna har gjort ett fantastiskt jobb med sina certifieringsarbeten. Det kan vara svårt att hålla fokus och jobba kontinuerligt under hela året i sina projekt, men det har deltagarna verkligen lyckats med - vilket är riktigt roligt, säger Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg

Under certifieringsarbetet har deltagarna visat exempel och resultat på hur vi effektiviserat våra projekteringsprocesser med ICE (Integrated Concurrent Engineering), fått mätetal på svarstiden i våra projekt, med hjälp av BIM ökat förståelsen och noggrannheten i vårt inköpsarbete, mätetal på kostnaden för felaktigheter på bygghandling och mycket mer.

-I år har vi även två externa deltagare med i certifieringsprogrammet vilket har medfört ytterligare en infallsvinkel under diskussionerna. Vi märker även att intresset i branschen ökar och vi får allt fler förfrågningar gällande VDC från beställare men även från konkurrenter, säger Markus Tunlid, Teknik- & Verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning.

-Många företag försöker implementera VDC från ett verktygs- och processperspektiv och stöter snabbt på problem med att få de inblandade att arbeta tillsammans. Veidekke har ett annat angreppssätt där de i sin fundamentala kultur involverar alla i projektet och utifrån ett gemensamt mål hittar lösningar, säger Martin Fischer professor vid Stanford University

Veidekke är idag världsledande i arbetet med VDC (Virtual Design and Construction) och har flest VDC-certifierade medarbetare i Skandinavien. VDC är en viktig del i Veidekkes involverande arbetssätt där ICE är en av sex obligatoriska aktiviteter. Vi tar stolt åt oss äran för att ha importerat ICE (Integrated Concurrent Engineering) till Sverige. En metod som NASA använt under flera år för att kunna projektera rymdfarkoster snabbare, billigare och bättre.

Vid frågor, vänligen kontakta

Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg, tel. +46 702803843

Markus Tunlid, Teknik- & Verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning, tel. +46 709387480

Titel Filtyp
hqcuaxagnpyczvgrdhkd jpg
v7r1q48qbewag9zmmtgq jpg