header

Resultat för fjärde kvartalet 2021 och året 2021

Veidekke omsatte 10,2 miljarder NOK under fjärde kvartalet med ett resultat före skatt om 393 miljoner NOK. Vid årets slut hade koncernen en ordereserv på 38,1 miljarder NOK. Resultat per aktie under 2021 var 7,1 NOK och styrelsen föreslår en utdelning om 7,0 NOK per aktie för räkenskapsåret 2021.

Veidekke resultat 2021

– Veidekke har hållit en stadig kurs under 2021, vilket bekräftas av fjärde kvartalet. Vi stärker lönsamheten under året och levererar ett förbättrat resultat, med en något lägre omsättning. Under fjärde kvartalet, som för helåret, visar Infrastruktur Norge störst framgång. Samtidigt ökar även Bygg Norge sin lönsamhet jämfört med föregående år, medan verksamheten i Danmark fortsätter att leverera goda marginaler, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Med en lönsamhet på 3,6% under 2021, en förbättring från 3,0% under 2020, är Veidekke på god väg mot målen för 2022 och 2025 på 4% respektive 5% i resultatmarginal. Detta bekräftas av styrelsen som föreslår att hela årsresultatet betalas i utdelning, säger Bengtsson.

– 2021 blev en milstolpe för Veidekke: Efter många års strukturerat skadeförebyggande arbete genom rutiner, utrustning och beteenden kan vi notera ett år utan några allvarliga skador. Extra glädjande är att detta sker under ett år då omfattande Coronarestriktioner återigen har ställt stora krav på flexibilitet runt om på våra bygg- och anläggningsprojekt. Samtidigt vill vi understryka att det skadeförebyggande arbetet aldrig tar slut. Noll allvarliga skador markerar inte målgång, men däremot ett delmål i linje med den strategi vi beslutade för ett par år sedan, säger Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 10,2 miljarder NOK, jämfört med 10,3 miljarder under fjärde kvartalet 2020. Resultat före skatt under fjärde kvartalet var 393 miljoner NOK, jämfört med 391 miljoner NOK under föregående år. Infrastrukturverksamheterna ökade resultatet och förbättrade lönsamheten. Övriga verksamheter hade något svagare resultat än året innan vilket i hög grad beror på lägre omsättning. Den samlade resultatmarginalen på 3,9% var i nivå med fjärde kvartalet 2020. Samtliga verksamhetsområden stärkte lönsamheten jämfört med 2020, med undantag för den svenska byggverksamheten, som hade ett svagt kvartal.

Koncernens samlade omsättning under 2021 var 37,6 miljarder NOK, jämfört med 38,1 miljarder under 2020. Räknat i lokal valuta låg omsättningen i nivå med 2020. Bygg Sverige och Infrastruktur Norge ökade sin omsättning, medan den sjönk i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Danmark. Koncernens samlade resultat före skatt under 2021 var 1342 miljoner NOK, jämfört med 1134 miljoner NOK under 2020. Infrastruktur Norge stod för resultatökningen. Resultatmarginalen under 2021 var 3,6%, jämfört med 3,0% under 2020. Med undantag för den svenska byggverksamheten, har samtliga verksamhetsområden förbättrat lönsamheten under året.

Netto räntebärande position utgjorde 3,7 miljarder NOK vid utgången av fjärde kvartalet 2021, jämfört med 3,1 miljarder vid föregående årsskifte. Kontantströmmen från operationell verksamhet utgjorde 711 miljoner NOK under kvartalet och 2,0 miljarder NOK för helåret. Balansen vid utgången av kvartalet var 17,3 miljarder NOK, jämfört med 17,5 miljarder NOK föregående år.

Orderingången under kvartalet utgjorde 7,9 miljarder NOK, jämfört med 9,8 miljarder NOK under fjärde kvartalet 2020. Vid utgången av fjärde kvartalet utgjorde orderreserven 38,1 miljarder NOK, jämfört med 37,5 miljarder föregående år. Orderreserven ökade i marknadssegmenten inom anläggningsverksamhet och underhållskontrakt, men sjönk i övriga segment. Cirka två tredjedelar av orderreserven omsätts under kommande tolv månader.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under fjärde kvartalet var 5,4, jämfört med 5,7 under tredje kvartalet och 4,4 under fjärde kvartalet 2020. Inga allvarliga skador har skett under 2021. Sjukfrånvaron uppgick till 4,6% under kvartalet, jämfört med 4,2% under tredje kvartalet och 5,5% under fjärde kvartalet 2020.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.

För mer information, kontakta:

Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Konserndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på Veidekkes pressmeddelanden

Titel Filtyp
Veidekke_MG_8488 jpg
Presentasjon 4 kvartal 2021 pdf
Rapport 4 kvartal 2021 pdf