Resultat Q1 2021 och kapitalmarknadsuppdatering

Veidekke rapporterar idag resultat för första kvartalet 2021 och håller samtidigt en kapitalmarknadsuppdatering, där koncernen presenterar mål och planer för att öka lönsamheten ytterligare mot 2025.

– Under de senaste två åren har vi lyft lönsamheten och stärkt soliditeten i projektportföljen avsevärt. Men vi har fortsatt stor potential och höga ambitioner för verksamheten under kommande år, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Efter försäljningen av bostadsutvecklingsverksamheten under 2020 är Veidekke nu en renodlad entreprenör och en av de ledande aktörerna på den skandinaviska marknaden. De senaste årens förbättringsåtgärder har varit framgångsrika och stärkt resultatmarginalen. Med målet att ytterligare öka lönsamheten och även fortsättningsvis erbjuda aktieägarna en attraktiv utdelning, lägger Veidekke nu vikt på att stärka sin position på huvudmarknaderna.

För perioden fram mot 2025 har Veidekke som mål att växa selektivt på de skandinaviska huvudmarknaderna och lyfta resultatmarginalen före skatt till över 5%. Samtidigt ökar Veidekke ambitionen för årlig utdelning, till över 70% av resultatet efter skatt.

– Vi har lagt en tydlig och målinriktad strategi för hur vi ska lyfta lönsamheten. Den senaste tidens resultat visar att den strategin fungerar. Strategin har fyra grundstenar: passion för de kunder och projekt vi väljer att arbeta med; en aktiv och kommersiellt orienterad roll i det gröna skiftet; aktiv osäkerhetsstyrning för att hantera risker och ta rätt beslut; och en levande företagskultur som är väl förankrad hos medarbetarna och i vår historia, säger Bengtsson.

– Veidekke ska ta en än mer aktiv roll i arbetet med att realisera det gröna skiftet, vilket vi menar kommer att skapa nya marknadsmöjligheter och mervärden för kunderna, samhället och för Veidekke, säger Bengtsson.

Resultat första kvartalet 2021

Veidekke omsatte 8,3 miljarder NOK under första kvartalet, med ett resultat före skatt om 28 miljoner NOK. Omsättningen ligger i nivå med första kvartalet föregående år, medan resultatet ökade från -116 miljoner NOK. I årets resultat ingick vinst från försäljningen av bostadsutvecklingsverksamheten om 39 miljoner NOK, medan resultatet för fjolårets först kvartal omfattade orealiserade förluster samt extraordinära kostnader som tillsammans utgjorde 85 miljoner NOK. Koncernen fick nya ordrar till ett värde om 9,8 miljarder NOK under kvartalet och hade, per den 31 mars, en orderreserv till ett värde av 37,9 miljarder NOK.

Veidekke har levererat ett bra första kvartal, i linje med mål och planer. Vi har ökat resultatet och lönsamheten och samtidigt stärkt vår orderreserv, i det som normalt är ett svagt kvartal för koncernen. Veidekke Infrastruktur i Norge och verksamheten i Danmark levererade en god resultatutveckling, medan den norska byggverksamheten och Veidekke Sverige hade resultat i nivå med föregående års kvartal, avslutar Jimmy Bengtsson.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12

For mer information:

Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Koncerndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369

CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Kvartalsrapport

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden från Veidekke