Rikshem och Veidekke bildar nytt bolag

Rikshem och Veidekke Bostad startar gemensamt bolag för förvärv och utveckling av ägande- och bostadsrätter. Redan i år släpps de första bostäderna till försäljning.

Rikshem och Veidekke bildar nytt bolag

Rikshem och Veidekke Bostad startar gemensamt bolag för förvärv och utveckling av ägande- och bostadsrätter. Redan i år släpps de första bostäderna till försäljning.

Veidekke Bostad, som ingår i Skandinaviens fjärde största byggkoncern, och Rikshem som är ett av Sveriges största privata bostadsbolag, bildar ett gemensamt ägt bolag. Tillsammans har företagen som ambition att förvärva och utveckla ägande- och bostadsrättslägenheter i Sverige.

– Både Veidekke och Rikshem vill driva på bostadsdebatten för att hitta lösningar på den rådande bostadsbristen och med vår gemensamma satsning vill vi öka bostadsbyggandet. Redan i år säljstartar vi vårt första gemensamma projekt, säger Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke Bostad.

I bolagets projektportfölj finns så här långt cirka 150 bostäder i Stockholmsområdet som kommer att säljstartas redan innan årets slut. Dessutom har bolaget långt framskridna planer på ytterligare cirka 170 bostäder i tillväxtkommuner. All försäljning kommer att hanteras av Veidekke Bostad och ambitionen är att Veidekke även ska producera samtliga bostäder.

– Sverige har enorm bostadsbrist. Då behövs nya vägar för att snabbt kunna få fram och genomföra nya bostadsprojekt. Genom att kombinera Rikshems och Veidekkes styrkor mobiliserar vi nu för att gemensamt bygga 2 000 bostäder, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem.

Samarbetet mellan Rikshem och Veidekke baseras på företagens kompletterande kompetens samt likheter vad gäller värdegrund och syn på hållbarhet. Dessutom vill båda bolagen vara aktiva i debatten om ökat bostadsbyggande och släppte i höstas den gemensamma rapporten, "Den bedrägliga skuldkvoten".

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv.

Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 400 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2014 en omsättning på ca 24 miljarder NOK. Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 500 anställda och en omsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2014).

Om Rikshem
Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. www.rikshem.se

För mer information:
Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad, tfn 070-598 56 51, per-martin.eriksson@veidekke.se
Ilija Batljan, vice vd Rikshem, 0705-18 39 67, ilija.batljan@rikshem.se  
Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 0706-87 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Titel Filtyp
tkztlsnk6dgp8vg9xgyx jpg
w88myphnl4ecuerfkjob jpg
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg