header

Säg alltid ifrån!

Under Veidekes HMS*-vecka 2018 fokuserar vi på när vi ska säga ifrån. Svaret är såklart att vi ALLTID ska säga ifrån när vi upptäcker situationer som kan leda till en skada. Vi har regler och rutiner men det räcker inte, därför fokuserar vi fortsatt på att bygga en säkerhetskultur utifrån vår involveringsstrategi där alla ansvarar för sin och sina medarbetares säkerhet och välmående.

Säg alltid ifrån!

Under Veidekes HMS*-vecka 2018 fokuserar vi på när vi ska säga ifrån. Svaret är såklart att vi ALLTID ska säga ifrån när vi upptäcker situationer som kan leda till en skada. Vi har regler och rutiner men det räcker inte, därför fokuserar vi fortsatt på att bygga en säkerhetskultur utifrån vår involveringsstrategi där alla ansvarar för sin och sina medarbetares säkerhet och välmående.

Veidekkes HMS-vecka startar den 28 maj och pågår till den 1 juni. HMS-veckan är Veidekkes absolut största arrangemang alla kategorier och syftar till att alla som jobbar i och för Veidekke under veckan skall ha ett extraordinärt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Statistik visar att när du utsätts för en risk eller en händelse upprepade gånger och upplever att det går bra, vill den upplevda risken minska (habituering). För att motverka att vi blir ”blinda” är målet att skapa en diskussion i våra projekt där vi sänker tröskeln för att säga ifrån samt öka förståelsen för varför vi skall säga ifrån, säger Katherine Larsson Andrén, HMS-chef på Veidekke.

Under HMS-veckan 2016 lanserade Veidekke kampanjen «Bry dig, säg ifrån». Målet med kampanjen var att förstärka en kultur där vi bryr oss om varandra och säger ifrån när vi upptäcker något som kan orsaka fara för liv och hälsa. Under 2017 var målet att öva på hur vi skulle säga ifrån och hur vi skulle ge respons när andra säger ifrån till oss. I år fokuserar vi på när vi ska säga ifrån. Alla gör fel ibland, vi tolkar och upplever risker olika, och det är mycket individuellt vad vi accepterar. Genom att skapa en kultur där vi tar hand om varandra minskar vi sannolikheten att enskilda personers val ytterst kan leda till fara för liv och hälsa.

Målet med HMS- veckan 2018 är att genomföra aktiviteter som bidrar till att målet noll allvarliga skador nås genom att öva på när vi skall säga ifrån!

För mer information, vänligen kontakta

Kathrine Larsson Andrén, HMS-chef Veidekke Anläggning, tel. +46 703 55 89 30

Ewa-Karina Sahlqvist, HMS-chef Veidekke Bygg, tel. +46 709 76 62 05

*HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.

Titel Filtyp
eobi9no2udk8t7k9hn5n jpg