header

Säkerheten i fokus på Veidekkes HMS-vecka

Byggbranschen tillhör en av de farligaste ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är ett faktum som Veidekke ser mycket allvarligt på och stor vikt läggs vid att ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. Målet är helt skadefria arbetsplatser på sikt. Idag inleds den årliga HMS-veckan då alla inom koncernen fokuserar lite extra på frågor som rör Hälsa-ArbetsMiljö-Säkerhet.

Per-Ingemar Persson, ansvarig för Veidekke i Sverige och Danmark

Byggbranschen tillhör en av de farligaste ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är ett faktum som Veidekke ser mycket allvarligt på och stor vikt läggs vid att ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. Målet är helt skadefria arbetsplatser på sikt. Idag inleds den årliga HMS-veckan då alla inom koncernen fokuserar lite extra på frågor som rör Hälsa-ArbetsMiljö-Säkerhet.

En genomsnittlig dag arbetar Veidekkes medarbetare och underentreprenörer på mer än 500 olika projekt i Skandinavien. Och varje dag skadas tre personer på någon av dessa arbetsplatser. Det är en jämförelsevis låg olycksstatistik och Veidekke räknas som ett av de ledande byggföretagen vad gäller säkerhet i samtliga tre skandinaviska länder. Det är resultatet av en flerårig, stor satsning på HMS (Häsa-ArbetsMiljö-Säkerhet) vars betydelse likställs med de ekonomiska målen. Man strävar efter att ständigt förbättra sig. Till 2015 ska Veidekke ha fått ner antalet arbetsplatsolyckor till 100 per år. Det innebär en minskning med 80 procent.

– Det viktigaste för oss är att alla våra medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och att ingen ska skada sig eller må dåligt. Det långsiktiga målet är att skapa en helt skadefri arbetsplats. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt med hårt arbete och personligt engagemang ifrån alla, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke Sverige.

De vanligaste anledningarna till att olyckor sker beror, enligt honom, på oordning på bygget, att man tar genvägar, "skulle bara" och stress, att man inte ger sig tid och glömmer av sig.

– Med rätt attityd, kompetens och inställning till säkerhet hos var och en kan olyckorna undvikas. Vi i ledningen har också ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för att produktionen ska kunna bedrivas skadefritt. Det handlar om allt från att inte ta projekt med onödiga risker eller orimliga tider till att tillhandhålla rätt utbildningar, säger Per-Ingemar Persson.

HMS står som första punkt på alla möten idag berättar han, och inför varje projekt görs säkerhetsanalyser- och genomgångar där hantverkare, uppdragsgivare och underentreprenörer deltar, och uppföljningar görs sen inför varje arbetsdag. Till årsskiftet skärps kraven vad gäller skyddsutrustning: skyddshandskar- och glasögon blir obligatoriskt för alla som vistas på byggarbetsplatserna.

– Vi höjer även kompetenskraven, ingen kommer att släppas ut på bygget utan att ha genomgått en basutbildning i HMS. Troligt är att vi inför ett HMS-körkort ungefär på samma sätt som vi gjort i vårt danska dotterbolag Hoffmann med extremt gott resultat. I Hoffmann bär man körkortet synligt och följer man inte säkerhetsreglerna får man ett klipp i det. För många klipp innebär att man inte kan vara kvar på bygget, säger han.

Inför HMS-veckan som nu inleds har varje arbetsplats i koncernen tagit fram en handlingsplan för hur de ska uppmärksamma HMS lite extra. Det kan vara extra skyddsronder, riskanalyser och diskussioner på temat.

– Alla veckor är en HMS-vecka, men den här veckan lyfter vi fokus lite extra med syftet att få till ytterligare diskussioner kring hur vi kan bli bättre i dessa frågor och förhoppningen är att medarbetarna får lite tankar som de tar med sig hem och också pratar med sina familjer om. Själv ser jag fram emot att komma ut på byggena och höra vad medarbetarna tycker om HMS och de skärpta reglerna kring skyddsutrustning, säger Per-Ingemar Persson.

För mer information, vänligen kontakta:
Kathrine Larsson Andrén, HMS-coach Veidekke Entreprenad, 0703 55 89 30
Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, 0761 26 40 44

 

Titel Filtyp
aabwkrg6bmveu8qug9i9 jpg