Samverkan får Stockholm att växa

I dag onsdag 9 september tog byggherrarna och Stockholm Stad första spadtaget på andra etappen i Lilla Sköndal. Det är Besqab, NCC och Veidekke som tillsammans utvecklar andra etappen av Lilla Sköndal som när det är färdigbyggt, kommer bestå av 500 nya bostäder.

Gemensamt spadtag

I dag onsdag 9 september tog byggherrarna och Stockholm Stad första spadtaget på andra etappen i Lilla Sköndal. Det är Besqab, NCC och Veidekke som tillsammans utvecklar andra etappen av Lilla Sköndal som när det är färdigbyggt, kommer bestå av 500 nya bostäder.

Intresset för spadtaget var stort och välbesökt med både bostadsköprare, medarbetare och samarbetspartners.

Inför spadtaget talade Stockholms Stads finansborgarråd Karin Wanngård, Besqabs vd Anette Frumerie, NCCs regionchef, Michael Björklund, och Veidekke Bostads vd Per-Martin Eriksson. Talarna berörde vikten av att samverka och att alla tillsammans, byggherrar, politiker och bostadsköpare, har möjliggjort att det fina bostadsområdet nu växer fram. Ett kvitto på detta är att nästan alla bostäder är sålda, berättade byggherrana.

”Stockholm växer i snabb takt och en av våra största utmaningar är att klara bostäderna. Därför ökar vi nu takten i bostadsbyggandet med målet 40 000 hållbara bostäder till 2020. Lilla Sköndal är ett bra exempel på ett gott samarbete mellan Stockholms stad och byggherrarna och Lilla Sköndals 500 bostäder är ett viktigt bidrag när vi bygger en hållbar, attraktiv stad.” Säger Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholm Stad.

I sann samverkansanda har byggherrarna också beslutat att gemensamt ge en gåva till UNHCR på 30 000 kr för att hjälpa den akuta flyktingsituationen. Detta offentliggjordes efter att spadtaget genomförts.

Kort fakta om Lilla Sköndal.

Samarbetet i Lilla Sköndal drivs i ett gemensamt bolag NVB (NCC, Veidekke, Besqab) som köpt marken i området. Andra etappen i Lilla Sköndal består av ca 200 friliggande hus, rad- och parhus vilka är jämt fördelade mellan byggherrarna. Första etappen färdigställdes 2012 och under maj 2015 säljstartades etapp 2. Mer information om Lilla Sköndal finns på: www.lillaskondal.se

Kort om Besqab

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Kort om NCC

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på ncc.se

Kort om Veidekke Bostad

Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Läs mer på veidekkebostad.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 lxhbhhv85bmm4cobpa9j jpg
0001-01-01 p4wfzvevfzcmy6h3coc2 jpg