Selvaag och Veidekke Bostad inleder samarbete kring Svea Fanfar

Veidekke Bostad och Selvaag Bolig AS tecknade under december 2014 avtal om samarbete i en del av bostadsprojektet Svea Fanfar på Östermalm i Stockholm. Veidekke Bostad avyttrar etapp 3 av Svea Fanfar till ett gemensamt ägt bolag för dryg 300 MSEK. Förvärvet omfattar en huskropp som kommer att rymma ca 100-125 bostäder.

Svea Fanfar etapp 3 - Veidekke Bostad AB och Selvaag Bolig AS

Veidekke Bostad och Selvaag Bolig AS tecknade under december 2014 avtal om samarbete i en del av bostadsprojektet Svea Fanfar på Östermalm i Stockholm. Veidekke Bostad avyttrar etapp 3 av Svea Fanfar till ett gemensamt ägt bolag för dryg 300 MSEK. Förvärvet omfattar en huskropp som kommer att rymma ca 100-125 bostäder.

Projektet som är beläget på Valhallavägens solsida, granne med Kungliga Musikhögskolan, Svea Artilleri och Stockholms Stadion, kommer att påbörjas vid årsskiftet 2017/2018 med planerad försäljningsstart 2017.

- Selvaag och Veidekke samarbetar redan idag i ett antal projekt i Stockholm.  Företagen har vunnit respekt och tillit för varandra som professionella bostadsutvecklare. I syfte att fördjupa samarbetet har vi funnit det naturligt att bjuda in Selvaag Bolig som en partner i etapp 3 av Svea Fanfar, säger Per-Martin Eriksson, VD för Veidekke Bostad AB.

- Genom samarbetet med Veidekke Bostad i projektet Svea Fanfar får vi dels kompetens och erfarenhet av marknaden i Stockholm och dels en möjlighet att fördjupa samarbetet med ett företag vi har goda erfarenheter av och som har en stark position på Stockholmsmarknaden, kommenterar Baard Schumann, VD för Selvaag Bolig ASA.

Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASA är ett av Norges ledande bostadsutvecklingsföretag och har cirka 11 000 bostäder under utveckling  i huvudsak i och runt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim och Stockholm. Selvaag Bolig har över 60 års erfarenhet från bostadsutveckling och har byggt över 50 000 bostäder seden 1948. Bolagets bostäder marknadsförs under varumärkena Start, Hjem og Pluss.

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Läs mer på veidekkebostad.se

För mer information:
Selvaag Bolig ASA:
Baard Schumann, Adminstrerande Direktör, tfn +47 02224
Stig Janson, Direktør Eiendomsinvesteringer, tfn + 47 02224

Veidekke Bostad:
Per-Martin Eriksson, VD, tfn 08-6356100
Kjell Cederstrand, CFO, tfn 08-6356100

Titel Filtyp
gdfenryrr5jcercbkath jpg