header

Stärkt marknadsposition, ökad volym och förbättrat resultat - Veidekke presenterar resultatet samt fjärde kvartalet för 2011

I dag presenterar Veidekke-koncernen 2011 års fjärde kvartalsrapport, samt årsresultatet för 2011.

I dag presenterar Veidekke-koncernen 2011 års fjärde kvartalsrapport, samt årsresultatet för 2011.

Den svenska verksamhetens resultat för 2011 innebär i korthet: 

  • En omsättning på 4 149 MSEK jämfört med fjolårets 3 610 MSEK.
  • Ett resultat före skatt på 256 MSEK jämfört med föregående års 98 MSEK.
  • En orderstock på 2 925 MSEK jämfört med 3 493 MSEK vid årsskiftet 2010/2011.

”Veidekke i Sverige har ytterligare tagit några steg framåt med förstärkt kompetens inom organisationen och bra resultat i en allt större del av verksamheten. Veidekke Bostad fortsätter att expandera med ett ökat antal byggrätter till projektportföljen och Veidekke Entreprenad växer fortsatt genom en ytterligare förstärkt organisation”, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig i Veidekkes koncernledning.

Lönsamheten var god inom Veidekke Bostad. Resultatet hamnade på 192,4 MSEK. Köpet av de resterande 50 procenten i Bouwfonds Veidekke AB bidrog med en resultatökning på ca 154 MSEK. Vid årsskiftet 2011/2012 var antalet lägenheter i produktion 513 (511). Trögheten på bostadsmarknaden påverkade försäljningen av antalet lägenheter marginellt, säljgraden hamnade
på 74 % (79 %). Projektportföljen ökade med netto 1 805 (630) objekt och innehöll vid årsskiftet
6 440 (4 635) bostadsobjekt. Det fjärde kvartalet var dock svagt beroende på minskad försäljning och enstaka kostnadsöverskridanden.

Veidekke Entreprenad ökade sin omsättning under 2011 till 3 929 (3 344) MSEK. All entreprenadverksamhet i Stockholmsområdet har ytterligare stärkt sina redan tidigare goda marginaler. Åtgärder som vidtogs under 2011 för förbättra lönsamheten inom regionerna Syd och Väst har ännu inte nått full effekt vilket påverkar helhetsresultatet för Sverige negativt. Resultatet för Veidekke Entreprenad blev 63 (85) MSEK. Resultatet för det fjärde kvartalet var på nivå med föregående år.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.


För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke i Sverige, tfn +46 70 440 20 21

Titel Filtyp
PDF pdf