Stor bostadssatsning i Veddesta Centrum

Veidekke Bostad har förvärvat en fastighet i Veddesta centrum och planerar nu för ca 1200 nya bostäder. Projektet är en del av kommunens vision om att utveckla Veddesta till en attraktiv blandstad med bra kommunikationsmöjligheter.

Stor bostadssatsning i Veddesta Centrum

Veidekke Bostad har förvärvat en fastighet i Veddesta centrum och planerar nu för ca 1200 nya bostäder. Projektet är en del av kommunens vision om att utveckla Veddesta till en attraktiv blandstad med bra kommunikationsmöjligheter.

Veddesta, med sin nära anslutning till Barkarby station, är ett område med expansiva planer. Järfälla kommun har som vision att utveckla Veddesta till en blandstad som inrymmer, bostäder, kontor, service och andra verksamheter med bra kommunikationer. Mälarbanan, som beräknas vara klar 2016, byggs ut till fyra spår och tunnelbanan beräknas stå klar 2021. Med dessa utbyggnader skapas förutsättningar för nya bostäder i ett kollektrafiknära läge.

Veidekke Bostad har förvärvat fastigheten Veddesta 2:11 i Veddesta centrum och planerar för totalt ca 1200 nya bostäder med första byggstart 2018. Med svanenmärkta bostäder och en tät exploatering är ambitionen att skapa en hållbar, trygg och attraktiv stadsdel. Projektet kommer att rikta sig mot en bred målgrupp, med bostäder för såväl ensamhushåll som större familjer och på så vis främja mångfald i området. Parallellt med projektet utvecklar kommunen bostäder och planerar för en bussterminal på grannfastigheten.

Samråd planeras till våren 2016 och ambitionen är att detaljplanen ska vinna laga kraft under 2017.

- Detta innebär ett viktigt och påtagligt startskott för utvecklingen av hela Veddesta och förstärker Järfällas position som en av Sveriges snabbast växande kommuner, säger Claes Thunblad (S), Kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

- Järfälla är en intressant kommun, som målmedvetet tagit sig an bostadsutmaningen, säger Mårten Othérus, Regionchef på Veidekke Bostad. Vi ser fram emot att involvera våra bostadsintressenter i utvecklingen av projektet och är glada att kunna tillföra Stockholm ytterligare 1200 bostäder nära service, handel, natur och med kollektivtrafik runt knuten.

För mer information, kontakta:
Mårten Othérus, Regionchef Mälardalen, Veidekke Bostad
Tfn 0702-600135
marten.otherus@veidekke.se

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande
Tfn 0700-023392
claes.thunblad@jarfalla.se


Om Veidekke Bostad

Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

www.veidekkebostad.se

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg