Svanen landar i Malmö

Våren 2015 kommer boende i 72 lägenheter kunna påverka miljön positivt bara genom att leva och bo. Detta när Veidekke Bostad färdigställer Brf Barcelona i Västra Hamnen, som planeras bli det allra första svanenmärkta flerbostadshuset i Skåne.

Även bostäder kan vara svanenmärkta.

Våren 2015 kommer boende i 72 lägenheter kunna påverka miljön positivt bara genom att leva och bo. Detta när Veidekke Bostad färdigställer Brf Barcelona i Västra Hamnen, som planeras bli det allra första svanenmärkta flerbostadshuset i Skåne.

Vad som just nu bara är en grusplan vid Stapelbäddsparken i Västra Hamnen ska under våren 2015 ha förvandlats till Skånes och Malmös allra första svanenmärkta flerbostadshus. Något som rimmar bra med Malmö stads mål att bli en ledande miljöstad. 

Anna Norberg, kommunikatör på Svanen, säger att hon ser en stor ökning för bostäder där miljö, hälsa och klimat ligger i fokus.
  – Det är en trend som växer väldigt mycket och våra handläggare har fullt upp med att behandla ansökningar om att få hus svanenmärkta. Vi ser en ökad medvetenhet kring att vilja bo i en giftfri inomhusmiljö och att vilja ta klimatansvar, säger hon.

Skåne står på tur
Det första svanenmärkta flerbostadshuset i Norden byggdes 2011 i Stockholm, även detta byggt av Veidekke Bostad, och nu är det alltså Skåne och Malmös tur. På Veidekke Bostad har det beslutats att alla flerbostadshus byggda i egen regi ska vara svanenmärkta.
  – Vi vill erbjuda alla våra kunder svanenmärkta flerbostadshus och beslutet är en del av vårt övergripande miljöarbete, säger Håkan Otterström, projektledare för Brf Barcelona i Västra Hamnen. 

Försäljningen av de kommande svanenmärkta lägenheterna är i full gång och intresset har under sommaren varit stort. En av dem som har köpt lägenhet här är Elisabeth Dahlqvist, 62 år. Hon ser oerhört positivt på att det är ett svanenmärkt hus hon flyttar in i.
  – Det ligger helt i tiden. Att tänka klimatsmart finns i bakhuvudet hos mig hela tiden, säger hon.
Även 24-åriga Emelie Andersson, också hon en av köparna, håller med:
  – Jag tycker det är coolt att man väljer att satsa på miljön. Den måste vi värna om.

Inga hälsoskadliga ämnen
För att få ett hus godkänt av Svanen krävs det att en lång rad kriterier uppfylls. Tuffa miljökrav styr hela tillverkningen, från val av råvaror till byggnadens funktion. Husen ska bland annat vara energisnåla med låga värme- och elkostnader och ha låg klimatpåverkan.
  De ska vara byggda av material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt och ha en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att husen förblir energisnåla. Köparen ska få en sund, välventilerad och tyst inomhusmiljö med energisnåla vitvaror, fönster och installationer.

Kostar det då inte mer att bygga svanenmärkta lägenheter?
  – I princip ska det inte behöva göra det, säger Håkan Otterström och fortsätter:
  – Därför behöver vi inte heller ta ut ett högre pris av våra lägenhetsköpare. Det känns verkligen bra att kunna erbjuda klimatsmarta lösningar till ett rimligt pris. Miljön är något som vi alla måste hjälpas åt med och ta ansvar kring.

Den som är nyfiken på lägenheterna kan ta sig till korsningen Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan där en visningsbod finns på plats.

För mer information:
Håkan Otterström,
Projektledare, Veidekke Bostad
E-post: hakan.otterstrom@veidekke.se
Tel: 070-5631104

Claes Jeppsson,
Regionchef, Veidekke Bostad
E-post: claes.jeppsson@veidekke.se
Tel: 070-2055125

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Läs mer på www.veidekkebostad.se

Om Brf Barcelona
För dig som trivs med Malmös storstadsliv och vill kunna fånga solen på hemmaplan. Ett hus nära havet med detaljer inspirerade av den populära metropolen Barcelona. Huset kommer att ha en unik arkitektur och kommer att rymma 72 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök.
  De ljusa bostäderna är planerade så att det finns gott om plats att bjuda hem vänner, det gäller även om du väljer någon av de mindre lägenheterna. Läs mer på www.brfbarcelona.se

Om Svanen
Svanen är det officiella miljömärket som regeringarna i Norden har tagit fram och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen är ett av Sveriges mest kända varumärken, hela 98 procent av alla vuxna i Sverige känner till varumärket.
http://www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=85001

Titel Filtyp
d6qi4ldmw0wh3vqszag4 jpg
k8nind4uvbdlxcwqknfc jpg
lk7cg1zyks9xhfd8wn2s jpg
mksu5gpnusye6jwo97xt jpg