header

Svanenmärkta flerbostadshus en lönsam affär – sju av tio svenskar positiva

Idag invigs Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus i Stockholm (36 lägenheter). Huset har hälften av koldioxidutsläppen jämfört med ett vanligt bostadshus. Efterfrågan på miljömärkta hus i Sverige är samtidigt stor: 7 av 10 svenskar vill ha miljömärkta bostäder och många kan tänka sig att betala mer för det, visar en undersökning genomförd av Veidekke.

Svanenmärkta flerbostadshus en lönsam affär – sju av tio svenskar positiva

Idag invigs Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus i Stockholm (36 lägenheter). Huset har hälften av koldioxidutsläppen jämfört med ett vanligt bostadshus. Efterfrågan på miljömärkta hus i Sverige är samtidigt stor: 7 av 10 svenskar vill ha miljömärkta bostäder och många kan tänka sig att betala mer för det, visar en undersökning genomförd av Veidekke.

Veidekke har idag tagit ett viktigt steg för miljö- och klimatmässigt hållbart bostadsbyggande. Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus står färdigbyggt i Västertorp, Stockholm. Samtidigt kan Veidekke redovisa en undersökning som tydligt visar att det är en bra affär att bygga klimatsmarta och miljömärkta bostäder.

”Sju av tio svenskar väljer en Svanenmärkt bostad framför en som inte är det. Det är inte bara en läpparnas bekännelse till det moraliskt rätta alternativet – det finns en betalningsvilja bakom övertygelsen att välja klimatsmart och miljömärkt. Därför kommer Veidekke Bostad inom den närmsta tio åren bygga minst 3000 Svanenmärkta bostäder”, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB

Processen för att bli Svanenmärkt har inneburit att Veidekke granskats i sömmarna och under lång tid och har förbättrat arbetsprocesser och rutiner avsevärt för att bli klimatsmarta och miljövänliga. Det hus som nu står färdigt i Västertorp använder minst 40 procent mindre energi samt att andelen miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterialet har minimerats.

”Vi tror att de konkurrenter som inte erbjuder Svanenmärkt till sina kunder riskerar att förlora medvetna och moderna köpare som vill leva hållbart och minska sin klimatpåverkan. Miljöarbete har alltså all möjlighet att vara lönsamt och i förlängningen ge aktieutdelning till våra ägare”, säger Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB.

”Svanen är för konsumenter ett erkänt miljömärke sedan mer än 20 år. Det är väldigt glädjande både för oss och för miljön att byggbranschen nu börjar ta steget att miljömärka sig för ett mer hållbart byggande”, säger Ragnar Unge, VD Miljömärkning Sverige.

Bilder från invigning kommer att finnas på följande länk kl 14.00,

http://www.flickr.com/photos/veidekke_se/sets/72157627515305328


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige: 070 – 440 20 21
max.ney@veidekke.se

Anna Norberg, Pressansvarig Miljömärkning Sverige AB: 0762 - 62 54 90
anna.norberg@svanen.se

Fakta om Norden första Svanenmärkta flerbostadshus

Den totala energianvändningen för de 36 lägenheterna i Västertorp är drygt 40 procent lägre än Boverkets norm för standardhus. Koldioxidutsläppen beräknat på husets totala energianvändning är hälften av ett normhus eller cirka 1,5 ton lägre per lägenhet. Det motsvarar ett års snittkörning med en Toyota Prius.

Huvudkrav som ställs av Svanen  • ingående material med minimering av kemikalier och emissioner som har negativ påverkan på människor och miljön
  • certifierat virke
  • god ventilation och övrig inomhusmiljö
  • krav på låga bullernivåer
  • låga energibehov för värme, varmvatten och vitvaror
  • extra material- och kvalitetskontroller för att förebygga inbyggda fuktskador
Titel Filtyp
uwdcj7qp0b2lbrtapbjkw jpg
PDF pdf
DOC docx