Svenskt trä från Dalarna till Stockholms största bostadskvarter helt i massivträ

Nu står det klart att Sveriges största bostadskvarter i massivträ kommer att byggas med svenskt trä från Dalarna. Stommarna till de så kallade Cederhusen kommer att tillverkas av skivor i korslimmat trä som levereras från träindustriföretaget Setras nya fabrik i Långshyttan, cirka två timmar från Hagastaden i Stockholm där husen ska byggas.

gemensam terrass Cederhusen

Nu står det klart att Sveriges största bostadskvarter i massivträ kommer att byggas med svenskt trä från Dalarna. Stommarna till de så kallade Cederhusen kommer att tillverkas av skivor i korslimmat trä som levereras från träindustriföretaget Setras nya fabrik i Långshyttan, cirka två timmar från Hagastaden i Stockholm där husen ska byggas. De första träelementen levereras i september, i samband med att det första huset i bostadskvarteret börjar byggas.

-Cederhusen är ett av världens mest hållbara bostadsprojekt och det var en självklarhet att husen skulle byggas med närproducerat svenskt trä. Det tar 17 minuter för vår skog i Sverige att växa fram materialet till det här huset som vi nu ska bygga, vilket naturligtvis är helt fantastiskt. Vi ser Cederhusen som början på något nytt och som ska visa vilken potential trä har som byggnadsmaterial, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig projektutveckling trähus Folkhem

Valet av en svensk leverantör av byggnadsmaterialet kommer att innebära att den totala klimat- och miljöpåverkan från projektet reduceras kraftigt. Stommarna, dvs allt bärande i huset (väggar, hiss-schakt och bjälklagen), till Cederhusen tillverkas i fabriken i Dalarna. Processen är mycket energisnål och när de olika delarna till konstruktionen är klara transporteras de på två timmar till byggarbetsplatsen, där allt monteras på plats i tio våningar. Sammantaget blir hela processen, från förädling av skogen till ett färdigt stomrest hus, väldigt effektiv och det totala klimatavtrycket kommer att vara mycket lågt

-Våra stommar i korslimmat trä bidrar till att minimera avtrycken på miljön i detta bostadsprojekt. Att främja hållbart byggande är något som vi på Setra ser som ett strategiskt mål för framtiden. Vi hoppas det här kan vara starten på ett långsiktigt samarbete med Veidekke där vi tillsammans kan verka för ökat byggande i trä med minskade klimatutsläpp som positiv följd, säger Anna-Lena Gull, Marknadschef Bygglösningar på Setra Group

Cederhusen byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20, mitt i den nya stadsdelen Hagastaden. Platsens förutsättningar har varit utmanande rent byggnadstekniskt och redan tidigt i projektutvecklingsfasen stod det klart att trä, vilket är ett lätt byggmaterial, var det enda som var möjligt att använda för att inte överskrida belastningen på tunneltaken. För Folkhem, som gjort ett strategiskt val att enbart bygga i trä, var det ett självklart val att Cederhusen skulle byggas i trä redan från start.

Mer information om projektet finns på:

https://www.folkhem.se/nyproduktion/stockholm/vasastan/hagastaden/cederhusen/


Mer information om massivträ finns på
:

https://www.setragroup.com/sv/kl-tra/det-har-ar-korslimmat-tra-kl-tra/


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Ervast Öberg, ansvarig för projektutveckling Cederhusen. Tel 073-349 83 17
Leif Danielsson, Affärsenhetschef, Veidekke Eiendom, Tel 070-621 76 22
Jonas Engelblom, Marknad- och kommunikationschef, Veidekke Eiendom, 070-222 92 23
Daniel Halvarsson, Affärsområdeschef bygglösningar och komponenter Setra, 073-0 978 106
Anna-Lena Gull, Marknadschef Bygglösningar Setra, 072-2 388 332.


Bakgrundsinformation om Cederhusen och Folkhem
Byggaktören Folkhem står bakom projektet Cederhusen som kommer att bli Sveriges största innerstadskvarter helt i trä. Folkhem ägs av Veidekke Eiendom och Rikshem, och bolaget bygger endast i trä för att driva på klimatomställningen inom byggindustrin. Företaget har tidigare utvecklat kvarteret Strandparken i Sundbyberg vilket var Stockholms första höghus i trä och många nya projekt planeras förnärvarande över hela Sverige.

Intresset för Cederhusen har varit stort sedan start och de första lägenheterna i projektet såldes på halva den beräknade tiden. Totalt byggs 234 lägenheter i Cederhusen som består av fyra separata bostadshus. Läs mer om Cederhusen på www.folkhem.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 dycx7zjlpl5jsyd6wreq jpg
0001-01-01 p4duybjd8phz5rfapv7u jpg