Sverige - sämst i klassen

I en internationell jämförelse är svensk bostadspolitik unikt svag när det gäller ekonomiska insatser och politiska ambitioner för ekonomiskt svaga grupper, visar en ny rapport.

Sverige - sämst i klassen

I en internationell jämförelse är svensk bostadspolitik unikt svag när det gäller ekonomiska insatser och politiska ambitioner för ekonomiskt svaga grupper, visar en ny rapport.

Länge var Sverige världsledande på det som brukar kallas ”social bostadspolitik”. Detta är historia. Med 1990-talets systemskifte förändrades ramvillkoren i grunden. Finansieringen har överlämnats till hushållen och övriga aktörer. De kommunala bostadsbolagen ska idag drivas efter affärsmässiga principer. Bostadsbidragen har kraftigt urholkats.

- Veidekkes rapport, som jämfört svensk bostadspolitik med 12 likvärdiga länder, bl.a. Kanada, Norge, Tyskland och Australien, visar att svensk bostadspolitik idag sticker ut som unikt svag. Den saknar ambitioner vad gäller ekonomiskt svaga grupper, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och socialdemokratisk bostadsdebattör.

Rapporten med titeln Sverige – sämst i klassen har jämfört de sociala ambitionerna på såväl den hyrda som ägda bostadsmarknaden och har utarbetats av Lennart Weiss, Linda Jonsson, Veidekke samt Stefan Attefall, f d bostadsminister, idag konsult och rådgivare.

- Staten avvecklade sitt engagemang, utan att ens försöka formulera ett modernt svar på en social bostadspolitik, säger Stefan Attefall som menar att de politiska partierna tillsammans måste samlas runt en bostadspolitik som ger unga, ekonomiskt svaga och andra med en svag position på bostadsmarknaden en chans att erhålla en god bostad.

Rapporten presenterar sex principer för en ny social bostadspolitik och kan läsas i sin helhet på bostadspolitik.se. Rapporten presenteras också på dagens DN debatt samt genom ett seminarium i Almedalen.


För ytterligare information:
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke, 070-521 37 81
Stefan Attefall, rådgivare, 072-513 66 25
Linda Jonsson, analytiker, Veidekke, 070-561 21 47

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 nbafwtum6dvjm0ovbjel jpg