header

Sverige behöver ägarlägenheter

- Ägarlägenheter är vanliga i andra länder, bland annat i Norge. Veidekke har erfarenhet av upplåtelseformer som inte finns i Sverige, och vår erfarenhet säger oss att de upplåtelseformer som Sverige saknar kan bidra till att bostadsmarknaden kan fungera bättre, sade Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad AB.

- Ägarlägenheter är vanliga i andra länder, bland annat i Norge. Veidekke har erfarenhet av upplåtelseformer som inte finns i Sverige, och vår erfarenhet säger oss att de upplåtelseformer som Sverige saknar kan bidra till att bostadsmarknaden kan fungera bättre, sade Per-Martin Eriksson, vd på Veidekke Bostad AB i en paneldiskussion på Sparbanksakademins seminarium om boende och bofinansiering den 23 oktober i Stockholm.

-Fler upplåtelseformer hjälper till att utveckla bostadsmarknaden. Ägarlägenheter blir ett nytt tillskott som kan öka såväl bostadsproduktionen och göra det lättare att få tag på ett hyreskontrakt. Eftersom ägarlägenheter får lagfart kommer finansieringen att motsvara den för ett hus som står på marken och du äger hela din bostad själv. Jag tycker det är hög tid för Sverige att ta efter resten av Europa där ägarlägenheter redan finns, avslutar Per-Martin Eriksson.


Ägarlägenheter

Ägarlägenheter är en vanlig form av boende i många europeiska länder. De finns i bl.a. Norge, Danmark, Finland, Belgien, Tyskland och Nederländerna. Upplåtelseformen är väl etablerad i dessa länder och erfarenheterna goda.

Ägarlägenheter innebär en ny upplåtelseform och är ett enskilt ägande av en specifik lägenhet i en fastighet och en gemensam förvaltning av en samfällighet. Att äga en ägarlägenhet kan jämställas med att äga ett hus.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Thomas Andersson, Kommunikationschef, Veidekke Bostad AB
tfn 08- 635 61 89

Titel Filtyp
PDF pdf